Statistica
Dane Wiedza Sukces
Solutions Banner

Programy szkoleń

ze statystyki i data mining

Lista szkoleń ze statystyki i data mining organizowanych przez StatSoft Polska

Analiza danych ankietowych - kurs podstawowy Analiza danych ankietowych - kurs podstawowy
Analiza danych ankietowych - kurs zaawansowany Analiza danych ankietowych - kurs zaawansowany
Analiza danych korporacyjnych w systemie STATISTICA Enterprise Analiza danych korporacyjnych w systemie STATISTICA Enterprise
Analiza danych pomiarowych i sygnałów Analiza danych pomiarowych i sygnałów
Analiza przemysłowych systemów pomiarowych - MSA Analiza przemysłowych systemów pomiarowych - MSA
Analiza wariancji Analiza wariancji
Analizy chemometryczne w STATISTICA - kurs podstawowy Analizy chemometryczne w STATISTICA - kurs podstawowy
Analizy wielowymiarowe Analizy wielowymiarowe
Automatyzacja analiz i raportowania w STATISTICA Automatyzacja analiz i raportowania w STATISTICA
Badanie biegłości międzylaboratoryjnej Badanie biegłości międzylaboratoryjnej
Badanie satysfakcji i wartości klienta Badanie satysfakcji i wartości klienta
Data mining - kurs podstawowy Data mining - kurs podstawowy
Data mining - metody bez nauczyciela Data mining - metody bez nauczyciela
Data mining - metody predykcyjne Data mining - metody predykcyjne
Data mining - STATISTICA Data Miner dla zaawansowanych Data mining - STATISTICA Data Miner dla zaawansowanych
DOE - komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych DOE - komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych
Kompleksowy system statystycznego sterowania jakością STATISTICA Enterprise/QC Kompleksowy system statystycznego sterowania jakością STATISTICA Enterprise/QC
Metody statystyczne w badaniach społecznych Metody statystyczne w badaniach społecznych
Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku
Metody wizualizacji danych Metody wizualizacji danych
Metodyki data mining Metodyki data mining
Modele skoringowe w optymalizacji kampanii marketingowych i utrzymaniu klienta (churn) Modele skoringowe w optymalizacji kampanii marketingowych i utrzymaniu klienta (churn)
Modelowanie w badaniach marketingowych i rynkowych Modelowanie w badaniach marketingowych i rynkowych
Praktyczne data science w biznesie – wprowadzenie Praktyczne data science w biznesie – wprowadzenie
Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA
Prognozowanie i analiza danych w energetyce Prognozowanie i analiza danych w energetyce
Prognozowanie i analiza szeregów czasowych Prognozowanie i analiza szeregów czasowych
Prognozowanie w przedsiębiorstwie Prognozowanie w przedsiębiorstwie
Prognozowanie w STATISTICA Data Miner Prognozowanie w STATISTICA Data Miner
Przygotowanie danych na potrzeby analiz i raportowania Przygotowanie danych na potrzeby analiz i raportowania
Regresja logistyczna w badaniach medycznych i przyrodniczych Regresja logistyczna w badaniach medycznych i przyrodniczych
Sieci neuronowe Sieci neuronowe
Skoring kredytowy w STATISTICA Skoring kredytowy w STATISTICA
Skoring kredytowy w STATISTICA - dodatkowe metody budowy modeli Skoring kredytowy w STATISTICA - dodatkowe metody budowy modeli
SPC - analiza zdolności procesu SPC - analiza zdolności procesu
SPC - karty kontrolne SPC - karty kontrolne
STATISTICA Enterprise Server kurs podstawowy STATISTICA Enterprise Server kurs podstawowy
STATISTICA kurs podstawowy STATISTICA kurs podstawowy
STATISTICA w nauczaniu statystyki STATISTICA w nauczaniu statystyki
Statystyczna kontrola jakości (z wykorzystaniem AQL) Statystyczna kontrola jakości (z wykorzystaniem AQL)
Statystyka dla niestatystyków Statystyka dla niestatystyków
Statystyka w farmacji - cykl życia walidacji wg Aneksu 15 Statystyka w farmacji - cykl życia walidacji wg Aneksu 15
Statystyka w farmacji - monitorowanie środowiska wytwarzania Statystyka w farmacji - monitorowanie środowiska wytwarzania
Statystyka w farmacji - ocena badań stabilności Statystyka w farmacji - ocena badań stabilności
Statystyka w farmacji - ocena wyników OOT, OOL, OOS w badaniach laboratoryjnych Statystyka w farmacji - ocena wyników OOT, OOL, OOS w badaniach laboratoryjnych
Statystyka w farmacji - porównywanie profili uwalniania Statystyka w farmacji - porównywanie profili uwalniania
Statystyka w farmacji - przegląd jakości produktu Statystyka w farmacji - przegląd jakości produktu
Statystyka w farmacji - przegląd metod zarządzania ryzykiem i analizy danych Statystyka w farmacji - przegląd metod zarządzania ryzykiem i analizy danych
Statystyka w farmacji - QbD: planowanie doświadczeń jako narzędzie zapewnienia jakości produkowanych leków Statystyka w farmacji - QbD: planowanie doświadczeń jako narzędzie zapewnienia jakości produkowanych leków
Statystyka w jakości - kurs podstawowy Statystyka w jakości - kurs podstawowy
Statystyka w medycynie - analiza danych jakościowych Statystyka w medycynie - analiza danych jakościowych
Statystyka w medycynie - metaanaliza Statystyka w medycynie - metaanaliza
Statystyka w medycynie - metody analizy wariancji i analizy regresji Statystyka w medycynie - metody analizy wariancji i analizy regresji
Statystyka w medycynie - metody podstawowe Statystyka w medycynie - metody podstawowe
Statystyka w medycynie - metody zaawansowane Statystyka w medycynie - metody zaawansowane
Statystyka w systemach zarządzania jakością ISO 9001 i ISO/TS 16949 Statystyka w systemach zarządzania jakością ISO 9001 i ISO/TS 16949
Statystyka w walidacji metod pomiarowych Statystyka w walidacji metod pomiarowych
Techniki segmentacji w badaniach rynkowych Techniki segmentacji w badaniach rynkowych
Teoretyczne podstawy wnioskowania statystycznego Teoretyczne podstawy wnioskowania statystycznego
Text mining Text mining
Wprowadzenie do analizy mocy testu i szacowania liczebności próby Wprowadzenie do analizy mocy testu i szacowania liczebności próby
Wprowadzenie do Six Sigma Wprowadzenie do Six Sigma
Wyznaczanie niepewności pomiaru Wyznaczanie niepewności pomiaru
Zastosowania statystyki w badaniach rolniczych – metody podstawowe Zastosowania statystyki w badaniach rolniczych – metody podstawowe
 
ContentKontakt

StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Kraków,
Telefon: +48 12 428 43 00
Telefon: +48 (601) 41 41 51
Faks: +48 12 428 43 01
e-mail: info@statsoft.pl