Rejestracja użytkownika oprogramowania Statistica

W celu uzyskania możliwości korzystania z oprogramowania prosimy o wypełnienie poniższej karty rejestracyjnej użytkownika oprogramowania STATISTICA.

Z oprogramowania STATISTICA korzystać mogą jedynie osoby posiadające domenę adresu e-mail zakończoną na umb.edu.pl.

Po wypełnieniu karty rejestracyjnej od uczelnianego administratora licencji zostaną przesłane na podany adres e-mail informacje w jaki sposób można uzyskać dostęp do narzędzi zawartych w oprogramowaniu STATISTICA.

Rozwiązanie typowych problemów podczs instalacji/rejestracji można znaleźć tutaj.

Imię
Nazwisko
E-mail
Potwierdź E-mail
Nazwa uczelni
Wydział
Zakład, klinika lub inna jednostka

Stanowisko:
pracownik naukowy
inny pracownik
student
doktorant

Adres do korespondencji:        służbowy
prywatny
Ulica / aleja / plac
Nr budynku/mieszkania
Miejscowość
Kod
Telefon
Faks

Chcę zainstalować najnowszą wersję STATISTICA
Chcę przedłużyć działanie zainstalowanej wersji STATISTICA

Miejsce wykorzystywania licencji
komputer na uczelni
komputer domowy
pracownia komputerowa
Liczba licencji:


Powyższe informacje zostaną przesłane do administratora licencji w celu uzyskania możliwości korzystania z oprogramowania STATISTICA, oraz do StatSoft Polska w celu zarejestrowania użytkownika.Dane adresowe nie będą udostępniane innym podmiotom i będą wykorzystywane tylko do informowania o kursach, seminariach, usługach konsultingowych i produktach StatSoft.
Zajmuję się analizą danych w następującej branży i obszarze zastosowań:
Branża
Zastosowania (wybierz co najmniej jeden obszar)
Analizy statystyczneAnalizy w laboratoriumBadania ankietowe
Badania innowacyjne R&DBadania naukoweBusiness Intelligence
Churn (analiza migracji klientów)CRM analitycznyData Mining
DydaktykaMarketingOptymalizacja kampanii marketingowych
Optymalizacja procesówPrognozowanieRaportowanie
Ryzyko kredytoweRyzyko operacyjneSatysfakcja i lojalność klientów
SegmentacjaSix SigmaSkoring (marketingowy, kredytowy, medyczny)
SPC - Statystyczne sterowanie jakościąSystemy korporacyjneSystemy lojalnościowe
TextMiningWalidacjaWebMining
Wykrywanie nadużyćWykrywanie prania pieniędzy (AML) 
Zarządzanie jakością