Statistica
Dane Wiedza Sukces
Solutions Banner

Zmniejszenie emisji

StatSoft Power Solutions

Najszybszy i najtańszy sposób zmniejszenia emisji i zwiększenia wydajności elektrowni.

Rozwiązanie dostarczane jest przez firmę StatSoft, światowego lidera w zaawansowanym monitoringu i optymalizacji procesów technologicznych oraz producenta oprogramowania data mining.

StatSoft Power Solutions Inc. jest w 100% podmiotem zależnym od StatSoft Inc., oferującym usługi optymalizacji procesów technologicznych w elektrowni, parametrów pracy wyspecjalizowanych urządzeń i innowacyjne oprogramowanie dla przemysłu energetycznego.

Rozwiązania StatSoft wykorzystują najnowsze techniki predykcyjnego data mining i analizy danych, a ponadto można je szybko i łatwo wdrożyć. Zastosowanie tych rozwiązań daje natychmiastową, znaczącą poprawę jakości procesów, a są one oferowane za ułamek kosztów unowocześnienia urządzeń, wymaganego do uzyskania podobnych, aczkolwiek często nie tak efektywnych wyników. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą StatSoft Polska.

Przed zainwestowaniem milionów w nowy sprzęt

Pozwól nam zwiększyć wydajność procesów technologicznych bez modernizacji sprzętu, bazując na już zebranych danych i za ułamek kosztów innych rozwiązań.

Po inwestycji w nowy sprzęt

Zastosuj zaawansowane, bazujące na danych i ich analizie, techniki optymalizacji parametrów pracy wysoce specjalizowanych urządzeń lub procesów technologicznych.

Wykorzystująca opantentowne technologie StatSoft optymalizacja procesów na podstawie danych to:

  • Udowodniona skuteczność rozwiązań bazujących na danych
  • Wielowymiarowa, nieliniowa optymalizacja na podstawie danych historycznych
  • Zastosowanie najbardziej zaawansowanych technik data mining przystosowanych do potrzeb przemysłu energetycznego
  • Zaawansowany wielowymiarowy monitoring procesów technologicznych

Wykorzystaj siłę ukrytą w zgromadzonych danych o procesach (np. W systemach typu data historian, takich jak OSISOFT PI), aby zoptymalizować wydajność elektrowni!

Warto przeczytać:

 
ContentKontakt

StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Kraków,
Telefon: +48 12 428 43 00
Telefon: +48 (601) 41 41 51
Faks: +48 12 428 43 01
e-mail: info@statsoft.pl