Badania ankietowe to złożony proces wymagający zarówno znajomości metodyki prowadzenia badań, jak również dysponowania odpowiednimi narzędziami analitycznymi wspierającymi badacza na każdym etapie opracowywania wyników. W naszej ofercie znajdują się zaawansowane narzędzia wspierające proces analizy danych ankietowych, system umożliwiający wprowadzanie danych ankietowych, a także usługi szkoleniowe i doradcze z zakresu opracowania wyników badań.

Narzędzia

Analiza danych i data mining w marketingu
Kliknij na obrazek, aby otworzyć broszurę .pdf

Narzędzia STATISTICA wspierają badacza podczas całego procesu opracowywania wyników badań ankietowych, począwszy od wprowadzania danych do systemu informatycznego, poprzez wstępne opracowanie wyników, aż po końcowy raport z badań. Umożliwiają także automatyzację procesu analizy i raportowania.

Wprowadzanie danych

STATISTICA interpetuje dane w wielu formatach, dzięki czemu może współpracować z rozmaitymi narzędziami wprowadzania danych, w tym także z  systemami wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI).

System STATISTICA oferuje również dedykowane narzędzie zarówno do wypełniania ankiet przez respondentów on-line, jak i do wprowadzania danych przez koderów z ankiet już wypełnionych. Respondent bądź koder może wypełnić ankietę z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki internetowej. Wprowadzane ankiety są gromadzone w jednej centralnej, dedykowanej bazie danych.

Badania rynku
Oferowane w STATISTICA narzędzie do wprowadzania danych ankietowych pozwala maksymalnie zoptymalizować proces wprowadzania danych do systemu informatycznego. Pozwala między innymi na uniknięcie szeregu pomyłek związanych z nieprawidłową interpretacją zaznaczonych wartości bądź zwykłą pomyłką respondenta/kodera. Jeden ustalony standard wprowadzania danych i ich interpretacji minimalizuje ryzyko pomyłek, zarówno przy wprowadzaniu danych jak i ich późniejszej analizie.

Czyszczenie danych

Czyszczenie danych to najbardziej czasochłonny i żmudny etap analizy danych. Dla badacza oznacza on często wiele dni spędzonych nad sprawdzaniem poprawności zgromadzonych danych, usuwaniem błędów i pomyłek występujących w danych. STATISTICA wspomaga proces czyszczenia danych za pomocą szeregu modułów służących do przygotowania danych, które umożliwiają między innymi sprawdzanie poprawności danych, zmianę sposobu kodowania danych, zarządzanie brakami danych oraz radzenie sobie z przypadkami odstającymi co pozwala znacząco zmniejszyć liczbę koniecznych weryfikacji ankiet źródłowych.

Badania rynku - warunki poprawności

Co ważne, wszystkie czynności związane z przygotowaniem danych można zautomatyzować za pomocą skryptów nagranych podczas analizy, które mogą być dalej modyfikowane przez użytkownika.

Raporty

STATISTICA umożliwia tworzenie szeregu popularnych raportów wykorzystywanych w celu wstępnej prezentacji wyników badań, np: statystyki opisowe, tabele liczności (frekwencje), liczności w grupach, tabele wielodzielcze (kontyngencji) i inne. Wyniki można generować zarówno dla pytań jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru. Dodatkowo możliwe jest wyliczanie szeregu szczegółowych wskaźników dla tabel liczności i wielodzielczych.

Badania rynku - tabele liczności

Dzięki STATISTICA możliwe jest automatyczne zapisywanie wyników analiz bezpośrednio do MS Office w postaci tabeli Word, którą można następnie dowolnie formatować już w środowisku Office.

Zaawansowane analizy

Poza najczęściej wykorzystywanymi raportami tabelarycznymi STATISTICA umożliwia także wykonanie szeregu zaawansowanych analiz wykonywanych na kolejnych etapach opracowywania wyników badań. Zakres analiz zawartych w systemie obejmuje między innymi:

Badania rynku - mapy percepcji
Badania rynku - drzewa klasyfikacyjne

Wykresy

STATISTICA zawiera bogaty zestaw wykresów dwu- i trójwymiarowych, począwszy od najpopularniejszych wykresów słupkowych, liniowych, kołowych, ramka wąsy, czy sekwencyjnych, poprzez wykresy dyferencjału semantycznego, interakcji, radarowe, krzywe Lorenza, aż po zaawansowane mapy Polski w dowolnej konfiguracji województw i powiatów.

Badania percepcji - wykresy i mapy

Automatyzacja pracy

Całą wypracowaną procedurę analityczną można jednym kliknięciem myszki zapisać w postaci makra Visual Basic, które można następnie uruchamiać na nowych danych i dowolnie modyfikować. Zintegrowane z systemem STATISTICA środowisko Visual Basic jest w pełni zgodne z MS Office, dzięki czemu nagrane makra można uruchamiać na przykład z poziomu Excela kierując wyniki do tej aplikacji.

Warto przeczytać:

 
Jak budować mapy zadowolenia klienta w STATISTICA
Analiza rzetelności skal
Jak znaleźć grupy podobnych klientów, czyli metody segmentacji
Przykład badania i monitorowania satysfakcji klienta w środowisku internetowym
Cykl szkoleń: marketing i badanie rynku