Statistica
Dane Wiedza Sukces
Solutions Banner

Konkurs

na najlepszą pracę doktorską i magisterską

przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki

i analizy danych zawartych w programach

z rodziny Statistica

StatSoft - Polskie Towarzystwo Statystyczne Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Statystyczne

Organizatorem konkursu jest firma StatSoft Polska we współpracy z Dell Software.

Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac oraz popularyzacja nowoczesnych metod analizy danych, dostępnych w oferowanym przez nas oprogramowaniu. Konkursowi towarzyszą nagrody dla autorów nagrodzonych prac, promotorów oraz wydziałów, na których odbyła się promocja.

Do tej pory odbyło się osiemnaście edycji konkursu. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz listami zwycięzców z lat: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998.

Poprzednim edycjom konkursu towarzyszyła publikacja „Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych”, zawierająca skróty wybranych prac. Publikacja może być uwzględniania w ocenie dorobku naukowego poszczególnych uczonych i jednostek naukowych. Kolejne tomy (wydane w latach: 2000, 2003, 20082012) zostały szeroko rozpowszechnione w bibliotekach i instytucjach naukowych w całym kraju.

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych

 

 
ContentKontakt

StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Kraków,
Telefon: +48 12 428 43 00
Telefon: +48 (601) 41 41 51
Faks: +48 12 428 43 01
e-mail: info@statsoft.pl