Statistica
Dane Wiedza Sukces
Solutions Banner

Sprzedaż detaliczna

Konkurencja pomiędzy sieciami handlowymi sprawia, że coraz ważniejszym czynnikiem wpływającym na wynik finansowy jest poznanie klientów, zapewnienie ich lojalności oraz optymalizacja kosztów związanych z logistyką, magazynowaniem czy wykorzystaniem zasobów ludzkich.

Narzędzia analizy danych zawarte w systemie STATISTICA umożliwiają lepsze poznanie klientów, ich zwyczajów i wzorców zachowań, a tym samym lepsze dopasowanie oferty do oczekiwań klientów i zapewnienie ich lojalności. Z drugiej strony analiza danych dotyczących sprzedaży pozwala prognozować przyszłą wielkość sprzedaży określonych produktów, czy przewidywać obciążenie stanowisk kasowych, co umożliwia lepsze planowanie zasobów i optymalizację kosztów.


Poznanie klientów

Analiza danych i data mining w marketingu
Kliknij na obrazek, aby otworzyć broszurę .pdf

Poznanie zwyczajów i oczekiwań klientów jest kluczem do skutecznej komunikacji i zapewnienia lojalności klientów. Wykorzystywanie w sieciach handlowych systemów lojalnościowych pozwalających na identyfikację klienta (karty) i zapis jego kompletnej historii zakupów otwiera olbrzymie możliwości wykorzystania wiedzy zawartej w danych.

Dzięki danych o historii zakupów możemy wykonać segmentację naszych klientów pod względem ich preferencji zakupowych, ocenić lojalność czy wartość klienta oraz na tej podstawie dostosowywać sposób komunikacji z poszczególnymi segmentami. Techniki data mining zawarte w STATISTICA znacząco upraszczają proces identyfikacji optymalnej liczby segmentów, na jakie zostanie podzielona zbiorowość klientów, oraz umożliwiają dogłębną charakterystykę powstałych w wyniku analizy grup.

Kolejne zadanie wykonywane dzięki technikom data mining polega na określeniu powiązań między Badania przebiegów czasowych i prognozowanie poszczególnymi produktami, a dokładniej na próbie odpowiedzi na pytanie: "Jakie produkty są zwykle kupowane razem lub w pewnych odstępach czasu oraz w jakiej kolejności?". Odpowiedzią na to pytanie jest zwykle zestaw reguł zbudowanych na podstawie historycznych danych (transakcyjnych), zawierających zapis dokonywanych zakupów. Znajomość takich reguł może być bardzo przydatna w różnego rodzaju działaniach skierowanych do klienta. Wiedza na temat kupowanych produktów umożliwia także uzyskanie informacji odnośnie naszych klientów oraz motywów, jakimi się kierują, dokonując określonych zakupów.

Badanie przebiegów czasowych i prognozowanie

Decyzje dotyczące wielkości zamówionego towaru czy też liczby osób koniecznych do zapewnienia ciągłości obsługi klientów mogą mieć charakter intuicyjny i opierać się na swoistym wyczuciu i doświadczeniu menedżera. Jednak zawsze warto wspomóc je analizą informacji dotyczących obecnego i przyszłego stanu przedsiębiorstwa, poprawiając znacząco jakość prognoz i zmniejszając koszty związane z magazynowaniem, redukując niezadowolenie klientów wynikłe z chwilowego braku towaru czy konieczności zbyt długiego oczekiwania przy kasie.

Podstawowym narzędziem badania przebiegów czasowych są wykresy. Umożliwiają one obserwację typowych wzorców przebiegu, wstępne znalezienie sezonowości, szybkie i intuicyjne wykrycie nietypowych zdarzeń i zmian w procesie oraz wykrycie trendów - krótko mówiąc, poznanie ogólnej charakterystyki zjawiska, np. jak zmieniała się liczba transakcji w hurtowym domu towarowym.

Liczba transakcji

Trudniejszym, ale przynoszącym więcej korzyści zadaniem jest przewidywanie przyszłej wartości pewnej zmiennej, np. liczby transakcji, liczby osób kontaktujących się z telecentrum, zapotrzebowania, wartości sprzedaży czy stanów magazynowych. Do tych celów stosujemy takie narzędzia jak regresja liniowa, wyrównywanie wykładnicze, sieci neuronowe i inne techniki obliczeń inteligentnych.

Zachęcamy do zapoznania się z przykładami prognozowania sprzedażywykorzystania zasobów telecentrum oraz korzystania z sieci neuronowych do prognozowania sprzedaży. Programy z rodziny STATISTICA zawierają wymienione wyżej narzędzia ułatwiające poznanie klientów, badanie przebiegów czasowych i prognozowanie. StatSoft Polska oferuje również usługi konsultingowe  oraz szkolenia dotyczące ogólnie analizy danychprognozowania.

Warto przeczytać:

 
ContentKontakt

StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Kraków,
Telefon: +48 12 428 43 00
Telefon: +48 (601) 41 41 51
Faks: +48 12 428 43 01
e-mail: info@statsoft.pl