Wewnętrzna analiza w bazie danych


Statistica zapewnia dostęp do zróżnicowanych metod rozproszonej analityki natywnej (NDA). Metody te pozwalają przeprowadzać analizę danych w miejscu, w którym znajdują się dane.

Klienci posiadający licencję Statistica Enterprise Server z licencją na zestaw analityczny Statistica Enterprise mają dostęp do nowych węzłów wewnętrznej analizy w bazie danych:

  • Usuwanie powtórzonych przypadków
  • Sortowanie
  • Macierze korelacji
  • Losowe próbkowanie
  • Statystyki opisowe
  • Regresja logistyczna
  • Regresja wieloraka

Wyniki analizy mogą być zapisane zwrotnie do bazy danych lub przeglądane w Statistica. Obecnie analizy można uruchamiać w bazach danych MS SQL Server, Oracle, Teradata, Apache Hive i MySQL.