Statistica
Dane Wiedza Sukces

Statistica Network Analytics (Analityka sieciowa)

Statistica Network Analytics to narzędzie do analityki sieciowej umożliwiające:

  • Utworzenie sieci na podstawie źródła danych
  • Drążenie i wizualizacja sieci z uwzględnieniem filtrowania, w celu wizualizacji interesujących aktorów i krawędzi
  • Obliczanie skoringu i zapis zwrotny do bazy danych dla nowych danych
  • Tworzenie węzła przestrzeni roboczej w celu obliczania skoringu, segmentacji, wykrywania odchyleń i anomalii
 
ContentKontakt

StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Kraków,
Telefon: +48 12 428 43 00
Telefon: +48 (601) 41 41 51
Faks: +48 12 428 43 01
e-mail: info@statsoft.pl