Statistica
Dane Wiedza Sukces

STATISTICA Pakiet Podstawowy

STATISTICA Pakiet Podstawowy to obszerny zestaw najpopularniejszych metod sta­tys­tycznych, obejmujący: Statystyki opi­sowe, Tabele liczebności, Przekroje, Tabele wielo­dzielcze, Korelacje, Testy parametryczne, ANOVA, Analiza regresji, Dopasowanie roz­kła­dów, Testy nieparametryczneKalkulator prawdopodo­bieństwa. Zawiera pełne środo­wisko STATISTICA: modyfikowalny inter­fejs, elas­tyczne narzędzia zarządzania wynikami i raportowania, interakcyjne narzędzia do two­rzenia zapy­tań do baz danych (STATISTICA Query), wszechstronne narzędzia importu i eksportu danych, komplet narzędzi wizualizacji danych i wyników analiz (wysokiej jakości wykresów) oraz w pełni zintegrowany język programowania STATISTICA Visual Basic.

 
ContentKontakt

StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Kraków,
Telefon: +48 12 428 43 00
Telefon: +48 (601) 41 41 51
Faks: +48 12 428 43 01
e-mail: info@statsoft.pl