STATISTICA Zestaw Laboratoryjny


Walidacja metod pomiarowychWychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom laboratoriów, opracowaliśmy dedykowane narzędzia, usprawniające prace i automatyzujące czynności analityczno-raportowe przy analizie danych gromadzonych podczas przeprowadzania walidacji metod pomiarowych, porównań między laboratoryjnych i badań biegłości oraz przy szacowaniu niepewności pomiaru.

W skład pakietu wchodzą następujące programy:

Każdy z wyżej wymienionych programów dzięki odpowiednio dobranym metodom i analizom statystycznym automatycznie wykonuje rutynowe działania związane z analizą danych i tworzy gotowy do wydruku raport. Raporty i analizy wykonywane są w środowisku Statistica, które umożliwia efektowną i efektywną analizę i wizualizację danych, ułatwiającą interpretację wyników analiz.

Programy wchodzące w skład Zestawu Laboratoryjnego zapewniają:

  • BEZPIECZEŃSTWO danych – wszystkie dane wprowadzane do programu oraz analizy wykonywane są domyślnie w środowisku użytkownika, na jego komputerze lub w ramach jego sieci komputerowej, co sprawia, że wrażliwe dla Firmy dane czy informacje nie są narażone na takie ryzyko, jak w przypadku usług bazujących na środowisku webowym (www) czy wykonywanych w chmurze;
  • INTUICYJNĄ i WYGODNĄ obsługę, która pozwala na skrócenie czasu wykonywania pracochłonnych czynności;
  • AUTOMATYZACJĘ analiz danych i tworzenia raportów zgodnych z normami laboratoryjnymi i branżowymi, ograniczającą do minimum możliwość popełnienia błędów;
  • PEŁNE WSPARCIE techniczne i merytoryczne w postaci dedykowanych szkoleń i konsultacji;
  • dostępną na życzenie usługę WALIDACJI oprogramowania;
  • możliwość DOSTOSOWANIA zakresu analiz, dodania nowych funkcji czy modyfikacji szablonu raportów.

 

Więcej