Statistica
Dane Wiedza Sukces

STATISTICA Zestaw Laboratoryjny

Walidacja metod pomiarowych

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom laboratoriów, opracowaliśmy dedykowane narzędzia, usprawniające prace i automatyzujące czynności analityczno-raportowe przy obróbce danych walidacyjnych, porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości oraz przy szacowaniu niepewności pomiarowej.

W skład pakietu wchodzą następujące programy:

Każdy z wyżej wymienionych programów jest zestawem odpowiednio dobranych metod i analiz statystycznych wykonywanych w środowisku Statistica (zawiera odpowiedni zestaw programów z rodziny Statistica), które automatycznie wykonują rutynowe działania związane z analizowaniem danych i tworzą gotowy do wydruku raport. W ramach wdrożenia oprogramowania oferujemy dostosowanie w podstawowym zakresie (szczegółowej zawartości raportów) oraz wizytę (instalację oprogramowania) w siedzibie Zamawiającego.

 

Więcej

 
ContentKontakt

StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Kraków,
Telefon: +48 12 428 43 00
Telefon: +48 (601) 41 41 51
Faks: +48 12 428 43 01
e-mail: info@statsoft.pl