STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny


Z myślą o potrzebach przemysłu farmaceutycznego przygotowaliśmy specjalizowany pakiet analityczny składający się z produktów:

Każdy z nich jest zestawem odpowiednio dobranych metod i analiz statystycznych wykonywanych w środowisku STATISTICA (zawiera odpowiedni zestaw programów z rodziny STATISTICA), które automatycznie wykonują rutynowe działania związane z analizowaniem danych i tworzą gotowy do wydruku raport.

STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny
W codziennej pracy specjalistów firm farmaceutycznych pracujących w działach zapewnienia jakości, kontroli jakości czy zarządzania produkcją coraz więcej czasu zajmuje żmudna praca związana z przygotowywaniem raportów dotyczących przebiegu procesów produkcyjnych. z jednej strony odpowiedzialne za to są rosnące wymagania rynku i przyjęte przez branżę standardy, z drugiej strony coraz bardziej rygorystyczne normy narzucane przez organy regulacyjne.
Realizacja tych zadań jest dużym obciążeniem dla wytwórców leków i może pochłaniać duże zasoby, zwłaszcza w przypadku wytwarzania wielu produktów i dużej liczby procesów. Najczęściej większość pracy przeznacza się nie na zrozumienie wyników i wyciągnięcie wniosków, ale na powtarzalne czynności: uzyskanie i sprawdzenie danych, wykonanie zestawu standardowych analiz i wykresów i wstawienie ich do zestawienia podsumowującego. To właśnie ze względu na powtarzalność najbardziej pracochłonne czynności doskonale nadają się do automatyzacji.
Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów z przemysłu farmaceutycznego przygotowaliśmy dedykowany specjalistyczny pakiet analityczny STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny, który automatyzuje działania związane z analizą danych i przygotowywaniem raportu. Zestaw składa się z następujących programów:

Każdy z nich posiada przejrzysty i wygodny w obsłudze interfejs użytkownika, a dzięki zestawowi odpowiednio dobranych metod i analiz statystycznych wykonywanych w środowisku STATISTICA (zawiera odpowiedni zestaw programów z rodziny STATISTICA), automatycznie wykonuje rutynowe działania związane z analizowaniem danych i tworzy gotowy do wydruku raport. Szablony odpowiednich raportów powstawały we współpracy z firmami farmaceutycznymi działającymi w Polsce, dzięki czemu reprezentują powszechnie stosowane standardy i odpowiadają aktualnie stawianym, przed tego rodzaju dokumentami wymaganiom.

„Wysoka jakość raportów z opracowań statystycznych uzyskiwanych dzięki STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny, zarówno jeżeli chodzi o treść, jak i ich formę, podnosi prestiż firmy u władz farmaceutycznych. W praktyce BIOTON S.A. raporty te były niejednokrotnie przeglądane przez audytorów zewnętrznych oraz przez inspektorów władz farmaceutycznych. Ani razu nie zgłoszono do nich zastrzeżeń.”
„Dzięki intuicyjnemu i prostemu interfejsowi użytkownik w zależności od swoich potrzeb, może przygotowywać wiele wariantów raportów.”
„Zastosowanie STATISTICA Zestawu Farmaceutycznego przynosi duże oszczędności czasowe ( ) Koszt zakupu i wdrożenia zwraca się po 2-3 latach.”

Jan Grzesik
Główny Specjalista ds. Walidacji w BIOTON S.A.

Do każdego z produktów dostarczamy instrukcję użytkownika oraz możemy przeprowadzić dodatkowe, bardziej zaawansowane szkolenia z zakresu stosowania metod statystycznych. Poza automatycznym generowaniem przygotowanych przez nas raportów, zawarte w pakiecie programy z rodziny STATISTICA pozwalają na wykonywanie także wielu innych analiz danych produkcyjnych.
Programy Zestawu Farmaceutycznego mają również możliwość daleko idącego dostosowania samych analiz statystycznych czy też formy przedstawiania wyników do potrzeb konkretnego użytkownika. Dodatkowo program można zaimplementować w środowisku STATISTICA Enterprise zawierającym centralną bazę danych w której przechowywane są wszystkie informacje o parametrach procesów oraz narzędzia pracy grupowej i współdzielenia wiedzy w skali całego przedsiębiorstwa.