Zaawansowane Metody Statystyczne


Jest to uniwersalny, rozbudowany pakiet, który umożliwia bardzo efektywne wykonywanie wszystkich etapów analizy
danych. Zawiera funkcjonalność programu STATISTICA Pakiet Podstawowy oraz szeroki zakres zaawansowanych metod
analitycznych i graficznych, stosowanych w różnych dziedzinach, np. W nauce, biznesie i technice: Analizy Wielowymiarowe
(bogaty zestaw technik wielowymiarowych, począwszy od analizy skupień, a skończywszy na drzewach klasyfikacyjnych),
Modele Zaawansowane (zaawansowany zestaw narzędzi do modelowania zależności liniowych i nieliniowych), Analizę
Mocy Testów (specjalistyczne narzędzie do analizowania wszelkich aspektów mocy testów statystycznych, wyznaczania
liczności próby i szacowania przedziałów ufności).

Pakiet STATISTICA Modele zaawansowane zawiera szeroki wybór najbardziej zaawansowanych, spośród dostępnych na rynku, narzędzi modelowania współzależności liniowych i nieliniowych, które umożliwiają operowanie na predyktorach ciągłych i jakościowych, uwzględnianie interakcji, tworzenie modeli hierarchicznych oraz możliwości automatycznego wyboru modeli. Wszystkie te narzędzia dostępne są w polskojęzycznym środowisku użytkownika. Ponadto pozwala obliczać komponenty wariancyjne, analizować dane o postaci szeregów czasowych oraz stosować wiele innych metod. Wszystkie analizy są wspomagane doskonałą, interakcyjną grafiką oraz mają wbudowany język Visual Basic.

Pakiet STATISTICA Analizy Wielowymiarowe zawiera szeroki zakres technik eksploracyjnych, począwszy od analizy skupień a skończywszy na zaawansowanych metodach drzew klasyfikacyjnych, wraz z obszernym zestawem interakcyjnych narzędzi wizualizacji, służących do badania współzależności i występowania regularnych układów danych oraz wbudowanym językiem Visual Basic. Środowisko programu dostępne jest w polskiej wersji językowej. 
Analiza mocy testów
Użycie programu STATISTICA Analiza Mocy Testów do planowania badań i analizowania ich wyników zapewnia najbardziej efektywne wykorzystanie posiadanych środków. Dzięki niemu unikniemy rozczarowania z powodu braku dokładności uzyskanych wyników, spowodowanego zbyt małą liczebnością próby. z drugiej strony nie będzie nam groziło, że zbyt liczna próba doprowadzi do zbędnej straty czasu i środków. Narzędzia programu STATISTICA Analiza Mocy Testów dostępne w polskiej wersji językowej pomagają znaleźć optymalną wielkość próby i wzbogacić wyniki badań dzięki wielu narzędziom służącym do estymacji przedziałów ufności i prowadzenia wyczerpującej analizy mocy stosowanego testu.

Program STATISTICA Analiza Mocy Testów obejmuje obszerny zestaw narzędzi ogólnego zastosowania, ułatwiający takie zaplanowanie badań, aby wielkość próby odpowiadała ich celowi. Program udostępnia również szereg narzędzi stosowanych w trakcie analizy wszystkich aspektów mocy statystycznej i wielkości próby.