Data Miner


STATISTICA Data Miner to kompletny zestaw narzędzi data mining, zaprojektowany tak, aby umożliwić łatwe i szybkie wykonywanie analiz danych i stosowanie wyników we wspo­maganiu podejmo­wania decyzji. STATISTICA Data Miner jest łatwym w użyciu, a jednocześnie bardzo wy­dajnym narzędziem do realizacji wszystkich etapów wydobywania z danych użytecznej wiedzy: począwszy od pobierania danych z baz i hurtowni danych, poprzez etap czysz­czenia i transformacji danych, wykonywanie analiz danych, a na tworzeniu raportów skończywszy.

STATISTICA Data Miner
Kliknij na obrazek, aby otworzyć broszurę .pdf

System STATISTICA Data Miner jest wyposażony w bardzo bogaty wybór metod anali­tycznych, zarówno wbudowanych w gotowe projekty data mining (szeroki wybór predefi­niowanych, gotowych do użycia projektów dla różnego typu zagadnień), jak i dostępnych do budowy własnych projektów. STATISTICA Data Miner zawiera pełną funkcjonalność programów: STATISTICA Pakiet Podstawowy, Modele Zaawansowane, Analizy Wielowy­miarowe, Automatyczne Sieci Neuronowe, TreesAnaliza Mocy Testów, składnik IDP, a przede wszystkim kilkanaście specjalnie zaprojektowanych mo­dułów data mining.

Specjalne środowisko graficzne tworzenia projektów analitycznych (patrz poniżej) bazuje na konwencji przeciągnij i upuść, dzięki czemu tworzenie projektów data mining jest intuicyjne, a praca z systemem nie wymaga długich przygotowań. Sprawia to, że z systemu STATISTICA Data Miner korzystać mogą nawet nowicjusze. Jest on jednocześnie wysoce elastyczny i dostosowywalny.

 

STATISTICA Data Miner

Dane przetwarzane w STATISTICA mogą pochodzić z wielu różnych źródeł. System STATISTICA Data Miner cechuje łatwość w korzystaniu z danych zewnętrznych. Mamy możli­wość podłączenia różnych źródeł danych, tak że jakakolwiek zmiana danych na wej­ściu powoduje przeliczenie całego projektu, tak aby wyniki odpowiadały aktualnym danym.

Wielkość danych przetwarzanych przez systemy STATISTICA jest praktycznie nieograni­czona. Specjalne techniki data mining w STATISTICA Data Miner są zoptymalizowane pod kątem przetwarzania olbrzymich zbiorów danych.

W skład systemu STATISTICA Data Miner wchodzi wiele narzędzi i technik niedostępnych w konkurencyjnych produktach. Dostępność tych funkcji może decydować o wyniku projektu (ROI).
System STATISTICA Data Miner może być wykorzystywany przez początkujących użytkowników, ponieważ zawiera Przepisy Data Miner, w których tworzenie modeli jest zautomatyzowane i wspierane przez kreatora. Jednocześnie eksperci mają dostęp do bogatego zestawu narzędzi do rozwiązywania nawet najtrudniejszych zadań.
System STATISTICA Data Miner jest wszechstronnym narzędziem data mining, umożliwiającym szybkie uzyskanie wiedzy o procesach i zastosowanie tej wiedzy, aby uzyskać natychmiastowe korzyści.
Modele stworzone w STATISTICA Data Miner można efektywnie wdrażać za pomocą opcjonalnego systemu STATISTICA Live Score.

STATISTICA Data Miner jest optymalizowany do pracy z dużymi zbiorami danych, a najnowsza wersja została jeszcze bardziej udoskonalona pod względem szybkości obliczeń, skalowalności i wydajności.

Porowniania STATISTICA Data Miner