Konstruktor reguł


Każda organizacja podlega pewnym regułom. Częstym wyzwaniem jest uwzględnienie tych reguł w projektach analitycznych. Konstruktor reguł rozwiązuje ten problem.

Za pomocą Konstruktora reguł użytkownicy biznesowi, analitycy i programiści z łatwością tworzą, utrzymują, udostępniają i wielokrotnie stosują zestawy reguł. Dostęp do reguł określony jest przez zasady bezpieczeństwa.

Konstruktor reguł może uruchamiać różne modele dla różnych segmentów, a potem dla wyników modeli stosować następne reguły. Możliwe jest odczytywanie kodów przyczyn dla poszczególnych przewidywań, co może być kluczowe w pewnych dziedzinach, takich jak bankowość i ubezpieczenia. Wykonywanie reguł może być śledzone dla przykładowych danych, aby ułatwić wykrywanie problemów w przypadku złożonych scenariuszy.