Statistica
Dane Wiedza Sukces

ETL (Extract, Transform and Load)

STATISTICA Extract, Transform, and Load (ETL) jest dodatkowym narzędziem do zarządzania danymi dostępnym dla platformy Enterprise.

Jest rozwiązaniem klasy ETL rozwiązującym problemy odpowiedniego przygotowania i agregacji danych pochodzących z wielu źródeł, gdy cześć z nich zawiera dane o działających w czasie rzeczywistym procesach technologicznych (np. OSIsoft PI System lub podobny system bazodanowy - tzw. Process Historian), a innej zawierają dane statyczne (np. Oracle, Microsoft SQL Server).

Oprogramowanie zawiera moduły
  • Extract - służące do pobierania danych,
  • Transform - dokonuje agregacji i innych koniecznych transformacji,
  • Load - umieszcza przetworzone dane w arkuszu STATISTICA umożliwiając ich dalszą analizę.

 
ContentKontakt

StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Kraków,
Telefon: +48 12 428 43 00
Telefon: +48 (601) 41 41 51
Faks: +48 12 428 43 01
e-mail: info@statsoft.pl