Opinie o systemach korporacyjnych


Poniżej znajdują się opinie użytkowników naszych systemów korporacyjnych dotyczące współpracy ze StatSoft Polska, programów STATISTICA oraz świadczonych usług konsultingowych i kursów.

Zapraszamy także do zapoznania się z innymi opiniami o STATISTICA a także opiniami o kursach oraz usługach konsultingowych.


Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK

 

„Kluczowym elementem w zapewnieniu jakości produktu jest ciągłe monitorowanie i weryfikowanie procesu wytwarzania produktu. W zadaniach tego typu niezbędne jest stosowanie odpowiednich technik statystycznych oraz wyciąganie wniosków na podstawie uzyskiwanych wyników.
Od 2007 r. nasze prace w obszarze walidacji i analizy zdolności jakościowej procesu produkcyjnego usprawnia oprogramowanie STATISTICA. Dzięki zastosowaniu rozwiązania STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny czas potrzebny na przeprowadzenie statystycznej analizy danych, opracowanie wyników i przygotowanie raportu jest skrócony do kilku minut. Oszczędzony w ten sposób czas, możemy przeznaczyć na dokładne przeanalizowanie danych oraz lepsze poznanie i zrozumienie zmienności procesu.
Rozwiązania StatSoft oprócz automatyzacji rutynowych zadań dostarczają szeroki zakres analiz, bez których coraz trudniej wyobrazić sobie efektywne wspieranie zadań jakościowych w całym cyklu życia produktu, począwszy od wdrożenia (np. metody planowania doświadczeń) poprzez monitorowanie jakości procesu (np. karty kontrolne Shewarta), a skończywszy na przeglądzie rocznym produktu.”

Monika Wolańczyk
Kierownik Działu GMP
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK

PKO Bank Polski

 

„Pracownicy PKO Banku Polskiego wykorzystywali oprogramowanie STATISTICA jako wspierające narzędzie data mining’owe od 2006 roku. Jednym z obszarów wykorzystania było tworzenie statystycznych modeli scoringowych […] Nowe funkcjonalności związane z budową i oceną modeli oraz raportowaniem umożliwiają dalszą optymalizację i przyspieszenie procesu oraz są dodatkowym bodźcem dalszego rozwoju tych metod w moim Banku – aktualnie pracownicy Banku wykorzystują najnowsze wersje STATISTICA Data Miner oraz Zestawu Skoringowego.[…] STATISTICA jest uznanym rozwiązaniem, dodatkowo sprawdzonym w Banku w praktyce – stąd decyzja o szerszym wykorzystaniu oprogramowania.”

Grzegorz Ignaciuk
Zastępca Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego
PKO Bank Polski

EOS

 

„Funkcjonalność rozwiązania STATISTICA znacznie wykracza poza zwykłą analizę danych. Łatwa integracja STATISTICA z istniejącymi systemami oraz łatwość utrzymania są istotnymi czynnikami sukcesu w EOS i dają nadzieję na jeszcze szersze wykorzystanie w przyszłości.”

Stefan Theuerkauf
Dyrektor ds. Zarządzania Procesami
EOS


Saint-Gobain Velimat

 

„Aby zapewnić w fabryce Saint-Gobain Velimat wytwarzanie produktów o jak najwyższej jakości, podjęto decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu SPC. Firma StatSoft Polska opracowała i wdrożyła w zakładzie produkcyjnym w Gorlicach, zintegrowany system SPC którego głównym zadaniem jest monitorowanie on-line parametrów procesu produkcyjnego, (..) system umożliwia dodatkowo wykonywanie zestawień dotyczących parametrów produkcji z dowolnego okresu i analiz ad-hoc, przez co pozwala lepiej poznać i zrozumieć zależności zachodzące w tym procesie i wpływające na jakość produktu.
Dzięki centralnej bazie danych gromadzącej dane o jakości procesu, pochodzące z laboratorium oraz z automatycznych mierników zainstalowanych na liniach produkcyjnych, oraz odpowiedniemu sposobowi udostępniania tych informacji, osoby odpowiedzialne za jakość bezpośrednio na hali produkcyjnej mogą monitorować aktualne przebiegi kluczowych parametrów produktu. Dodatkowo do systemu wprowadzane są informacje o parametrach procesu, co umożliwia śledzenie zależności pomiędzy jakością produktu a nastawami procesu na poziomie inżynierskim.
Polecam serdecznie wszystkim zainteresowanym zarówno korzystanie z oprogramowania dostarczanego przez StatSoft, jak i z serwisu, jaki zapewnia firma. Poziom obsługi zarówno w trakcie wdrażania rozwiązań, jak i obsługa po-sprzedażowa, a także stabilność i niezawodność rozwiązań informatycznych są z pewnością godne najgorętszego zarekomendowania.”

Bernard Buliński
Dyrektor Operacyjny i ds. Produkcji Welonu Szklanego
Saint-Gobain Velimat Polska Sp. Z o.o.

Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA

 

„Dzięki oprogramowaniu firmy StatSoft praca z obróbką danych i obliczeniami statystycznymi stała się dużo łatwiejsza, nie pochłania już tak dużej ilości czasu oraz wyklucza możliwość popełnienia błędów przy kopiowaniu danych, ponieważ oprogramowanie jest walidowane podczas wdrożenia przez przedstawiciela firmy StatSoft, co ma również bardzo duże znaczenie w odniesieniu do wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. Generowane Raporty z modułów farmaceutycznych Walidacja procesów i Walidacja metod pomiarowych posiadają wszystkie niezbędne analizy statystyczne oraz wnioski, a ponadto w razie potrzeby użytkownik programu może rozbudować raporty o dodatkowe informacje. […]
Firma StatSoft podczas wdrażania oprogramowania prowadzi bardzo wyczerpujące szkolenia oraz oferuje swoją pomoc, dzięki czemu praca z oprogramowaniem oraz zrozumienie trudnych zagadnień analiz statystycznych staje się prostsze i bardzo przydatne w pracy.”

Jolanta Wełpa
Główny Specjalista ds. Systemu Zarządzania Jakością
Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ
Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA

Główny Inspektorat Sanitarny

 

„GIS wspólnie z firmą StatSoft wdrożył „Zintegrowany system do wprowadzania i gromadzenia danych ankietowych”. System ten składa się ze specjalnie zaprojektowanej bazy danych oraz webowego interfejsu użytkownika. Baza danych została zoptymalizowana pod kątem gromadzenia odpowiednich informacji, jakimi są odpowiedzi na pytania z ankiety, a następnie przeprowadzenia ich odpowiedniej analizy. Natomiast dzięki interfejsowi każdy z ankieterów może on-line wprowadzać wyniki ankiet przy użyciu komputera wyposażonego jedynie w przeglądarkę WWW i dostęp do sieci Internet, a każda ankieta jest wprowadzana i przekodowywana w dokładnie ten sam sposób. Dzięki wdrożeniu tego systemu, możliwe jest szybkie przeprowadzenie i przeniesienie do wersji elektronicznej tysięcy ankiet z tak dużego programu badawczego.”

Przemysław Biliński
Główny Inspektorat Sanitarny

Pol-Nil

 

„Specjaliści działu Zapewnienia i Kontroli Jakości w firnie odpowiadający za odpowiednią jakość wytwarzanych produktów wykorzystują rozwiązanie STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny (SZF) do potwierdzenia, że proces produkcyjny przebiega prawidłowo a także do oceny stabilności produktów.
Przed wdrożeniem rozwiązania SZF które jest doskonale znane na rynku i rekomendowane przez wiele zakładów produkcyjnych, wszystkie obliczenia związane z walidacją procesów były wykonywane ręcznie bądź przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych.[…]
STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny – Walidacja Procesów automatycznie wykonuje analizę danych produkcyjnych i generuje gotowy do wykorzystania raport zawierający m.in. odpowiednie statystyki opisowe, karty kontrolne, wskaźniki zdolności, wyniki analizy wariancji oraz wnioski statystyczne, a wszystkie te obliczenia mogą być wykonywane równocześnie dla kilku serii. […]
Dzięki wdrożeniu rozwiązania STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny – Ocena Stabilnosci zautomatyzowano wykonywanie analiz i przygotowywanie raportów potwierdzających odpowiednią stabilność produktów w czasie. […]
Dzięki SZF jesteśmy w stanie szybko i z gwarancją poprawności wykonywać analizy i raporty, a zaoszczędzony w ten sposób czas i zmniejszenie zaangażowania zasobów potwierdza, że decyzja o wdrożeniu narzędzia była celowa.”

Anna Wierzchowska
Specjalista ds. walidacji
Pol-Nil


ETISOFT

 

„Pragniemy serdecznie podziękować firmie StatSoft za wkład w budowę koncepcji Statystycznego Sterowania Procesami (SPC) w firmie Etisoft Sp. Z o.o. – Gliwice. Dzięki ekspertom ze StatSoft, opracowano modelowe rozwiązanie w zakresie metod tworzenia kart kontrolnych procesu oraz instrumentów badawczych, które mogą przyczynić się do zwiększenia przewidywalności oferowanych przez naszą firmę usług jak i do całościowego usprawnienia procesu produkcyjnego. Ponadto StatSoft stworzył dla firmy Etisoft innowacyjne instrumenty do kompleksowego wspierania SPC i jest pomysłodawcą systemu monitorowania i analizowania zdolności procesów produkcyjnych. Wszystkie opracowane elementy analityczne były wykonane w programie STATISTICA 8.”

Dariusz Wdowiak
Pełnomocnik
ds. zintegrowanego systemu zarządzania
ETISOFT Sp. Z o.o

PKN ORLEN Oto fragment opinii PKN ORLEN. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem opinii.

 

„PKN ORLEN prowadzący, jeden z największych w Polsce, program lojalnościowy VITAY, wdrożył zaawansowany system analityczny, pozwalający gromadzić i analizować dane o bardzo dużej objętości w celu realizacji odpowiednich działań skierowanych do swoich klientów.
System ten został wdrożony z wykorzystaniem pakietu STATISTICA Data Miner firmy StatSoft. Program STATISTICA został użyty do zaawansowanej analizy danych oraz budowy i weryfikacji modeli systemu.
Współpraca ze Statsoft spełniła nasze oczekiwania, a aplikacja STATISTICA pomogła nam w realizacji projektu.”

Dariusz Korzeniewski
Kierownik Działu Programów Lojalnościowych
PKN ORLEN


TBMECA Poland

 

Firma TBMECA Poland Sp. Z o.o. (powstała w wyniku porozumienia Join Venture pomiędzy międzynarodowymi koncernami, liderami w swoich dziedzinach: TOYOTA BOSHOKU, DENSO i MECAPLAST Group) dostarczająca komponenty do przemysłu samochodowego korzysta z kompleksowego systemu SPC zaprojektowanego i wdrożonego przez StatSoft Polska.
Przed systemem postawiono szereg wymagań, których spełnienie było kluczowe i umożliwiało usprawnienie monitorowania przebiegu procesów produkcyjnych i kontroli jakości. Sercem systemu jest specjalnie zaprojektowania centralna baza danych, w której gromadzone są dane dotyczące parametrów procesu produkcyjnego. Dane te są m.in. wprowadzane przez pracowników przy stanowiskach kontrolnych, jednak w większości są one automatycznie przekazywane do systemu bezpośrednio z urządzeń pomiarowych. Bieżące zasilanie bazy danych aktualnymi informacjami z linii produkcyjnej jest niezwykle istotne ponieważ w oparciu o te dane działa zaimplementowany system raportowania on-line. System ten jest dostępny w intranecie i odpowiednim pracownikom udostępnia aktualizowane na bieżąco karty kontrolne monitorujące określone parametry procesu oraz kokpit informacyjny zawierający aktualne wartości wskaźników zdolności procesów.
Oprócz monitorowania procesu on-line istnieje możliwość analizowania gromadzonych w bazie SPC danych historycznych. Dodatkowo zaimplementowano system automatycznego powiadamiania o występowaniu sygnału wskazującego na rozregulowanie procesu. Teraz poprzez wiadomość e-mail odpowiednie osoby uzyskają informację o zagrożeniu wystąpienia problemów w procesie produkcyjnym.

„System w znaczącym stopniu usprawnił nasze działania w zakresie monitorowania i sterowania procesem produkcyjnym. Dzięki niemu oszczędzamy czas i podnosimy jakość produkowanego asortymentu – co jest tak niezwykle ważne dla nas jako dostawcy podzespołów do wymagającego przemysłu motoryzacyjnego”

 

Andrzej Orłowski
Production & Logistics Manager
TBMECA Poland Sp. Z o.o.

 

„Wdrożone rozwiązanie uporządkowało działania związane z kontrolą procesu w skali całego przedsiębiorstwa. Wszystkie dane są przechowywane w jednym miejscu i są one podstawą do opracowywanych i odpowiednio udostępnianych analiz on-line. Proces jest pod dokładną kontrolą a ewentualne rozregulowania są natychmiast wychwytywane. Istotną cechą systemu jest jego elastyczność co oznacza, że może on być rozszerzony o funkcje monitorowania dodatkowych parametrów procesu, o dodatkowe produkty lub nowe procesy produkcyjne.
Specjaliści StatSoft Polska, opierając się na swoim doświadczeniu, nie tylko zaprojektowali i wdrożyli kompleksowy system SPC, ale również przeprowadzili szkolenia pracowników, wyjaśniając strukturę, sposób działania oraz obsługę całego systemu.”


GTX Hanex Plastic

 

„Zastosowanie systemu opartego na programie STATISTICA okazało się prawdziwym strzałem w dziesiątkę dla naszej firmy. Pozwoliło nam na oszczędność czasu zarówno wykonywania pomiarów jak i analiz. Uprościło wykonywanie pomiarów i umożliwiło szybsze szkolenie Kontrolerów. Więcej czasu Kontrolerzy mogą poświęcać na pracę przy maszynach, czego skutkiem są szybsze reakcje na problemy i znaczące zmniejszenie ilości reklamacji. Wykonywanie analiz jest szybkie i łatwe co jest bardzo ważne dla mnie, jako osoby za to odpowiedzialnej. Dodatkowo wszystko jest w bazie danych, nie jesteśmy zasypywani tonami papierów.”

Michał Grzelak
Kierownik działu zapewnienia jakości
GTX Hanex Plastic Sp. Z o.o.

ING Bank Śląski

 

„Bardzo cenimy Państwa produkt. Najlepsze strony programu STATISTICA Data Miner to bez wątpienia duża różnorodność bardzo dobrze sparametryzowanych metod statystycznych i sztucznej inteligencji, jak również środków graficznej prezentacji otrzymywanych wyników pośrednich i końcowych, nawet wykraczających poza nasze wymagania. Bardzo cenimy sobie również łatwość tworzenia projektów data mining w formie schematu blokowego oraz możliwość importu baz danych różnych formatów.”

Marek Szczepański
Departament Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Finansowym
ING Bank Śląski S.A.

Krajowy Depozyt Papierów WartościowychOto fragment opinii Dyrektora Działu Analiz i Studiów Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem opinii.

 

„Program STATISTICA, a w szczególności STATISTICA Data Miner zautomatyzował procedury sporządzania prognoz finansowych w naszej firmie, powodując jednocześnie, że ich wykonywanie stało się bardziej przejrzyste i mniej pracochłonne. Dzięki możliwości modelowania tak dużej ilości szeregów jednocześnie nasze prognozy są dokładniejsze a ich prezentacja graficzna jest przyjemna, prosta i efektowna.”

Jolanta Semeniuk-Bijak
Dyrektor Działu Analiz i Studiów
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.


Thomson multimediaPoniżej znajduje się fragment opinii koordynatora SPC z Thomson multimedia. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem opinii.

 

„Zespół StatSoft Polska oferuje nam zarówno kompetentną pomoc techniczną na miarę naszych potrzeb, jak również współpracę przy rozwiązywaniu specyficznych dla naszego zakładu zadań i problemów. (…) Realizacja pracy odbywa się na zasadach bliskiej, koleżeńskiej współpracy naszych inżynierów z zespołem StatSoftu, podczas której nasi pracownicy zyskują nowe umiejętności. Terminy realizacji wstępnych, testowych aplikacji wahają się w granicach od pięciu dni do dwóch tygodni, gdyż intensywna praca rozpoczyna się tuż po przekazaniu przez nas założeń technicznych oraz po telefonicznym uzgodnieniu kosztów zamówienia.”

Adam Doliński
Thomson multimedia
Piaseczno G l a s s P l a n t
Glass Molds & Ware Design Manager
SPC program co-ordinator


Rigips Polska

 

„Firma Rigips Polska – Stawiany sp. Z o.o. jest związana z firmą StatSoft Polska Sp. Z o.o. Od 2002 roku produktem STATISTICA Enterprise QC. Program ten jest wykorzystywany do statystycznej kontroli procesu produkcji płyt gipsowo – kartonowych.
Współpracę z firmą StatSoft należy ocenić pozytywnie. Możliwość konsultacji telefonicznych oraz otwarcie na obecność przedstawicieli StatSoft w zakładzie ułatwia rozwiązywanie ewentualnych problemów z działaniem programu. Szybkość reakcji na nasz sygnał oraz dążenie do rozwiązania problemu jest zdecydowanym atutem firmy StatSoft.
Wysoko należy również ocenić możliwość organizacji szkoleń związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami statystyki, które mogą być prowadzone również w zakładzie.
Dodatkowym atutem firmy StatSoft jest ciągłe udoskonalanie produktu posiadanego przez Rigips Polska – Stawiany sp. Z o.o. poprzez wprowadzanie na rynek kolejnych wersji programu. „

Dariusz Drąg
Główny Technolog
Rigips Polska – Stawiany sp. Z o.o.