Statistica
Dane Wiedza Sukces
Solutions Banner

Newsletter

 

Wybrane zagadnienia statystycznego planowania eksperymentów i metody opracowywania ich wyników w Statistica

Webinarium

Badania empiryczne są zazwyczaj podejmowane po to aby ocenić czy interesujące badacza zmienne są ze sobą powiązane a jeśli tak to jaki jest stopień tych powiązań. Główna trudność jednoznacznej odpowiedzi na te pytania wynika z powodu dużej zmienności wyników badania. Odpowiednie rozwiązania dostarczają metody statystycznego planowania eksperymentów oraz wynikające z nich metody opracowania ich wyników.

Jeszcze więcej narzędzi dla instytucji edukacyjnych

Webinarium

Nasze specjalne licencje akademickie dla wszystkich pracowników i studentów uczelni lub wydziału zawierają teraz jeszcze więcej narzędzi analitycznych. W ramach licencji tego typu obecnie dostarczamy nie tylko najczęściej wykorzystywane do tej pory programy Statistica Pakiet Zaawansowany oraz Statistica Data Miner, ale także: Statistica QC, Statistica Automatyczne Sieci Neuronowe, Statistica SAL (Sequence, Association and Link Analysis), Statistica Text Miner, Statistica VEPAC (Variance Estimation and Precision), Statistica Reporting Tables (tabele raportujące) i wiele innych. Większość Polskich uczelni posiada specjalne licencje Statistica dla wszystkich pracowników i studentów, dlatego zachęcamy Państwa do kontaktu z uczelnianymi administratorami licencji Statistica i do korzystania z naszego rozszerzonego pakietu akademickiego!

Więcej informacji o ofercie akademickiej.


Premiera: Statistica Interactive Visualizations & Dashboards

Webinarium

W rodzinie Statistica pojawił się nowy produkt zawierający narzędzia do wizualizacji danych dla analityków biznesowych: Statistica Interactive Visualizations & Dashboards. Program umożliwia szybkie tworzenie wizualizacji w postaci pulpitów, dzięki którym można od ręki badać złożone zbiory danych i uzyskiwać odpowiedzi na pytania biznesowe. Używając interakcyjnej wizualizacji użytkownik jest w stanie odkryć wzorce i prawidłowości w danych, znaleźć nietypowe przypadki i uzyskać wskazówki, a w efekcie szybciej podejmować kluczowe decyzje. Pulpity Statistica Interactive Visualizations & Dashboards umożliwiają drążenie danych, interakcyjne zadawanie filtrów i wizualizację danych strumieniowych w czasie rzeczywistym.


Prezentacje z jesiennych seminariów dostępne na naszej stronie internetowej

Webinarium

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w jesiennych seminariach. W tym roku ponad 300 osób wysłuchało ciekawych prezentacji i zapoznało się przykładami zastosowań analizy danych w nauce i przemyśle. Dzięki uprzejmości naszych klientów mogliśmy zobaczyć jak w praktyce wykorzystać analizę danych do osiągania sukcesów w wielu różnych obszarach.

Więcej o seminariach na naszej stronie internetowej. Szczególnie zachęcamy do oglądania prezentacji z wystąpień.

 


Przykład zastosowania: prognozowanie w opiece nad pacjentami chorymi na astmę

Webinarium

Zastosowanie prognozowania w opiece nad pacjentami chorymi na astmę to kolejny doskonały przykład wykorzystania analizy danych w obszarze medycyny. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego przykładową architekturę rozwiązania analizy predykcyjnej we wspomaganiu opieki nad pacjentami chorymi na astmę. Możemy zobaczyć schemat integracji, agregacji i analizy danych pochodzących z różnych systemów i baz danych, czego efektem jest skuteczna platforma zarządzająca informacjami na temat pacjentów chorych na astmę. 

Zachęcamy do obejrzenia filmu.

 


Case study: Henkel stawia na Statistica

Webinarium

Wdrożenie w firmie Henkel to kolejny przykład wdrożenia Statistica w obszarze produkcji dóbr konsumpcyjnych. Ze względu na swoją pozycję rynkową Henkel przykłada bardzo dużą wagę do analizy statystycznej, szczególnie w badaniach efektów działania nowych produktów pielęgnacyjnych. Dzięki pozytywnym doświadczeniom ze współpracy z ekspertami StatSoft, Henkel postanowił rozszerzyć obszar wykorzystania rozwiązań analitycznych. Wdrożenie nowych funkcjonalności zajęło tylko kilka dni, a efekty według pracowników firmy Henkel spełniają najwyższe standardy w zakresie metodyki i walidacji statystycznej.

Artykuł o wdrożeniu w Henkel.

 


Referencje: P.R.E.S.C.O. GROUP SA rekomenduje Zestaw Skoringowy

PRESCO

P.R.E.S.C.O.  GROUP SA, jeden z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi w Polsce, zrealizował w tym roku projekt polegający na budowie modelu skoringowego oraz wdrożeniu  oprogramowania Statistica + Zestaw Skoringowy. Zarówno oprogramowanie jak i usługi konsultingowe StatSoft Polska zostały ocenione jako profesjonalne, wysoko merytoryczne i idealnie dopasowane do potrzeb klientów z sektora finansowego.

Pełny tekst referencji P.R.E.S.C.O.  GROUP SA.


Urząd Komunikacji Elektronicznej bardzo wysoko ocenia usługi StatSoft Polska

Webinarium

Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadza corocznie inwentaryzację infrastruktury telekomunikacyjnej – badanie na skalę unikalną nie tylko w Polsce ale także w innych państwach. Na podstawie danych zebranych od dostawców z całej Polski sporządzane są  raporty pokrycia terytorium kraju istniejącą infrastrukturą telekomunikacyj­ną. Ilość, dokładność i rozpiętość tych danych zainspirowała UKE do poszerzenia wiedzy statystycznej i wykorzystania jej w przyszłości w eksploracji zbieranych danych. Wsparcie i kompetencje StatSoft Polska w tym zakresie zostały ocenione bardzo wysoko. 

Szczegóły o projekcie szkoleniowym dla UKE.


 


Narodowe Centrum Nauki bardzo wysoko ocenia współpracę ze StatSoft Polska

Webinarium

Narodowe Centrum Nauki od wielu lat korzysta z oprogramowania Statistica oraz ze szkoleń realizowanych przez StatSoft Polska. Na podstawie opinii swoich pracowników, Narodowe Centrum Nauki wystawiało referencje naszym usługom szkoleniowym, doceniając w szczególności profesjonalizm, wysoki poziom merytoryczny oraz duże doświadczenie w dydaktyce.

Pełne referencje od Narodowego Centrum Nauki.


Szkolenie „QbD: planowanie doświadczeń jako narzędzie zapewnienia jakości produkowanych leków" 14-15 grudnia 2015 r.

QbD

Jeszcze w tym roku (14-15 grudnia 2015) organizujemy w Krakowie dodatkowe szkolenie "QbD: planowanie doświadczeń jako narzędzie zapewnienia jakości produkowanych leków". Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wytycznych przewodnika ICH Q8 „Pharmaceutical development”. W programie m.in.: zasady dobrej praktyki wytwórczej, wprowadzenie do PAT i QbD, wprowadzenie do planowania doświadczeń, wybrane zagadnienia statystycznej analizy danych, przykłady zastosowań DOE w Quality by Design. Zapraszamy!


PODPIS

Przesyłam serdeczne pozdrowienia.
Z poważaniem
Piotr Wójtowicz
StatSoft Polska


  StatSoft Polska Sp. Z o.o.
    ul. Kraszewskiego 36,
    30-110 Kraków, 
    Telefon: +48 (12) 428 43 00
    Telefon: +48 (601) 41 41 51
    Faks:    +48 (12) 428 43 01
    e-mail: info@statsoft.pl

Informacje o szkoleniach, nowych programach, interesujących książkach, seminariach itp. są przez nas przesyłane także w formie e-maili oraz tradycyjną pocztą. Jeżeli chcą Państwo otrzymywać informacje w ten sposób, proszę o przesłanie listu z aktualnymi danymi.


 
ContentKontakt

StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36,
30-110 Kraków,
Telefon: +48 12 428 43 00
Telefon: +48 (601) 41 41 51
Faks: +48 12 428 43 01
e-mail: info@statsoft.pl