Polecamy książki omawiające zastosowania metod statystycznych w różnych dziedzinach. W książkach tych w oparciu o program STATISTICA przedstawiane są ogólne metody statystyczne oraz analizy specyficzne dla danej dziedziny. Poniżej podajemy krótkie charakterystyki książek. Obszerniejsze informacje można uzyskać klikając ilustrację okładki wybranej książki. Informacja o książkach, o statystyce i o STATISTICA dostępnych w innych językach znajduje się na stronie Books on STATISTICA.
Uwaga:
Więcej informacji na temat sposobu zamawiania książek znajdą Państwo pod tematem Zamawianie książek.


 

[Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa]Paweł Dittmann, Ewa Szabela-Pasierbińska, Iwona Dittmann, Aleksandra Szpulak
Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa (wydanie II zmienione i uzupełnione)
w książce przedstawiono szczegółowo metody, które zdaniem autorów mogą znaleźć najszersze zastosowanie w dzisiejszej praktyce gospodarczej, dostarczając niezbędnych informacji na potrzeby decyzji w dziedzinie zarządzania sprzedażą i finansami.


Zamów


[Modele regresji logistycznej]Modele regresji logistycznej.
Zastosowania w medycynie, naukach przyrodniczych i społecznych

Nowa publikacja A. Stanisza – cenionego autora trzytomowej publikacji „Przystępny kursu statystyki”. Książka jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych stosowaniem regresji logistycznej – przybliża jej podstawy teoretyczne oraz prezentuje przykłady zastosowań. Duża liczba zamieszczonych w książce przykładowych analiz pozwala lepiej zrozumieć sposób modelowania interesujących badacza powiązań oraz pomaga w poprawnej interpretacji wyników. Wszystkie przykłady zostały opracowane z wykorzystaniem programu Statistica.


Zamów


[Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych]Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w październiku 2016 r.
Broszura liczy 140 stron.


Zamów


[Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych]Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych V
Publikacja zawiera skróty wybranych prac doktorskich, które brały udział w piętnastej, szesnastej, siedemnastej i osiemnastej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską przygotowaną z zastosowaniem metod statystycznej analizy danych zawartych w programach z rodziny Statistica.


Zamów


[Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych]Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
oraz doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych

Są to materiały z seminariów zorganizowanych przez StatSoft Polska w październiku 2015 r.
Broszura liczy 216 stron.


Zamów


[Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych]Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w październiku 2014 r.
Broszura liczy 128 stron.


Zamów


[Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym ]Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w maju 2014 r.
Broszura liczy 116 stron.


Zamów


[Statystyka w badaniach biomedycznych]Statystyka w badaniach biomedycznych
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w maju 2014 r.
Broszura liczy 132 stron.


Zamów


[Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych]Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych
Pozycja wprowadza czytelników w świat analiz koszykowych i sekwencji, ilustrując przedstawiane pojęcia przykładami odnoszącymi się do danych koszykowych, ankietowych oraz sklepu internetowego. Książka zainteresuje z pewnością użytkowników STATISTICA, którzy chcieliby realizować tego typu analizy.


Zamów


[Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych]Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w październiku 2013 r.
Broszura liczy 91 stron.


Zamów


[Analiza danych w programie STATISTICA]Analiza danych w programie STATISTICA
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w październiku 2013 r.
Broszura liczy 107 stron.


Zamów


[Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych]Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w październiku 2013 r.
Broszura liczy 87 stron.


Zamów


[Skoring w biznesie]Skoring w biznesie
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w marcu 2013 r.
Broszura liczy 76 stron.


Zamów


[Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych]Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV
Publikacja zawiera skróty wybranych prac doktorskich, które brały udział w dziesiątej, jedenastej, dwunastej, trzynastej i czternastej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską przygotowaną z zastosowaniem metod statystycznej analizy danych zawartych w programach z rodziny STATISTICA.


Zamów


[Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych]Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w październiku 2012 r.
Broszura liczy 76 stron.


Zamów


[Analiza danych w programie STATISTICA - przegląd]Analiza danych w programie STATISTICA – przegląd
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w październiku 2012 r.
Broszura liczy 128 stron.


Zamów


[Predykcja w biznesie]Predykcja w biznesie
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w październiku 2012 r.
Broszura liczy 128 stron.


Zamów


[STATYSTYKA]Stanisław M. Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej Sokołowski
STATYSTYKA (wyd. II poprawione)
Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych. Zawiera on niezbędne podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Omówiono szereg typowych rozkładów zmiennych losowych, które są wykorzystywane do opisu mechanizmów ekonomicznych. Przedstawiono zasadnicze elementy wnioskowania statystycznego, analizy współzależności zjawisk oraz analizy szeregów czasowych. Tok wykładu pozwala czytelnikowi na samodzielne studiowanie poszczególnych tematów. Wiele przykładów pokazuje zastosowanie omawianych metod w praktyce.


Zamów


[Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach]Rafał Czyżycki, Rafał Klóska
Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach
Podręcznik poświęcono ekonometrycznym modelom związków i modelom szeregów czasowych. Praca ma na celu prezentację szerokiego wachlarza podstawowych metod ekonometryczno-prognostycznych z praktycznym wykorzystaniem programów komputerowych: Microsoft Excel i STATISTICA. Prezentowane wzory i krótkie teoretyczne objaśnienia poparte zostały odpowiednimi przykładami, które z kolei stanowią wzorzec lub zawierają niezbędne wskazówki do samodzielnego rozwiązywania. Wszystkie przykłady i zadania oparte zostały na danych rzeczywistych.


Zamów


[Walidacja, biegłość i inne zagadnienia analizy danych w laboratorium]Walidacja, biegłość i inne zagadnienia analizy danych w laboratorium
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w październiku 2011 r.
Broszura liczy 99 stron.


Zamów


[Analiza danych w programie STATISTICA- przegląd]Analiza danych w programie STATISTICA – przegląd
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w październiku 2011 r.
Broszura liczy 117 stron.


Zamów


[Praktyczna analiza danych w ubezpieczeniach]Praktyczna analiza danych w ubezpieczeniach
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w październiku 2011 r.
Broszura liczy 110 stron.


Zamów


[Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych]Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w październiku 2011 r.
Broszura liczy 82 strony.


Zamów


[Analiza danych w programie STATISTICA - przegląd]Analiza danych w programie STATISTICA – przegląd
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w październiku 2010 r.
Broszura liczy 104 strony.


Zamów


[Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku]Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku
Są to materiały z konferencji zorganizowanej przez StatSoft Polska we wrześniu 2010 r.
Broszura liczy 104 strony.


Zamów


[Skoring w zarządzaniu ryzykiem]Skoring w zarządzaniu ryzykiem
Są to materiały z konferencji zorganizowanej przez StatSoft Polska w maju 2010 r.
Broszura liczy 72 strony.


Zamów


[Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu ? Metody statystyczne w biologii]Włodzimierz Meissner
Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu „Metody statystyczne w biologii”
Przewodnik skierowany jest do studentów różnych specjalności biologicznych. Zawiera on szczegółowy opis przebiegu ćwiczeń, w jakich biorą udział studenci, posługując się programami Excel i STATISTICA, oraz kilkanaście zadań do samodzielnego wykonania. Przykłady (oparte na fikcyjnych danych) dobrano tak, aby pokazać różne najczęściej spotykane w analizie statystycznej sytuacje.


Zamów


[SPC ? Statistical Process Control]Tadeusz Sałaciński
SPC – Statistical Process Control

w podręczniku przedstawiono podstawową wiedzę wraz z przykładami zastosowania, niezbędną do statystycznego sterowania procesami produkcyjnymi, w których jakość jest sprawą priorytetową.


Zamów


[SPC ? statystyczne sterowanie procesami produkcji]Tadeusz Sałaciński
SPC – statystyczne sterowanie procesami produkcji
w podręczniku przedstawiono podstawową wiedzę wraz z przykładami zastosowania, niezbędną do statystycznego sterowania procesami produkcyjnymi, w których jakość jest sprawą priorytetową.


Zamów


[Business Intelligence.Systemy wspomagania decyzji biznesowych]Jerzy Surma
Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych
w podręczniku opisano najistotniejsze aspekty Business Intelligence (BI) w kontekście realnych możliwości ich zastosowania w biznesie i rzeczywistego wpływu na zwiększanie wartości przedsiębiorstwa. Książka jest owocem wieloletnich doświadczeń autora w zakresie budowy inteligentnych systemów wspomagania decyzji, zarówno w wymiarze badawczym, jak i praktycznych zastosowań biznesowych.


Zamów


[Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem]Paweł Dittmann, Ewa Szabela-Pasierbińska,
Iwona Dittmann, Aleksandra Szpulak
Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Autorzy podręcznika omówili w nim metody prognozowania, które ich zdaniem mogą znaleźć najszersze zastosowanie w przedsiębiorstwie. Przy ich wyborze kierowali się ocenami formułowanymi przez menedżerów oraz własnymi doświadczeniami, Całość stanowi kompleksowy przegląd podstawowych zagadnień związanych z tą ważną dziedziną zarządzania.


Zamów


[Zastosowanie nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku]Zastosowanie nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w październiku 2009.
Materiały liczą 160 stron.


Zamów


[Analiza danych przemysłowych ? jakość i innowacyjność w praktyce]Analiza danych przemysłowych – jakość i innowacyjność w praktyce
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w październiku 2009.
Materiały liczą 108 stron.


Zamów


[Zastosowania tatystyki i data mining w badaniach naukowych]Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w październiku 2009.
Materiały liczą 88 stron.


Zamów


[Analiza danych w programie STATISTICA 9 ? przegląd]Analiza danych w programie STATISTICA 9 – przegląd
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w październiku 2009.
Materiały liczą 112 stron.


Zamów


[Handbook of Statistical Analysis and Data Mining Applications]Robert Nisbet, John Elder IV, Gary Miner
The Handbook of Statistical Analysis and Data Mining Applications
is a comprehensive professional reference book for business analysts, scientists, engineers and researchers that brings together in a single resource all the information a beginner will need to rapidly learn how to conduct data mining and the statistical analysis required to interpret data patterns once mined.


Zamów


[Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych I, II, III, IV]Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych. Komplet – tom I-IV
Zestaw czterech tomów publikacji, na którą składają się skróty wybranych prac doktorskich nadesłanych na konkurs na najlepszą pracę doktorską przygotowaną za pomocą narzędzi statystycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA Tematyka prac obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień badawczych (nauki społeczne, ekonomiczne, biomedyczne, techniczne).

Komplet książek dostępny w promocyjnej cenie 141 zł.


Zamów


[Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych III]Zastosowania metod statystycznych
w badaniach naukowych III

Książka zawiera skróty wybranych prac doktorskich nadesłanych na VI, VII, VIII i IX edycję konkursu na najlepszą pracę doktorską przygotowaną za pomocą narzędzi statystycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA.


Zamów


[Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych]Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych I
Książka ta zawiera skróty wybranych prac doktorskich nadesłanych na II edycję konkursu na najlepszą pracę doktorską przygotowaną za pomocą narzędzi statystycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA.


Zamów


[Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych]Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych II
Książka ta zawiera skróty wybranych prac doktorskich nadesłanych na III, IV i V edycję konkursu na najlepszą pracę doktorską przygotowaną za pomocą narzędzi statystycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA.


Zamów


[Wybrane zagadnienia z prognozowania]Wybrane zagadnienia z prognozowania (wyd. II, poprawione i uzup)
Podręcznik składa się z trzech rozdziałów poświęconych odpowiednio: prognozowaniu na podstawie klasycznych modeli szeregów czasowych, prognozowaniu na podstawie liniowych ekonometrycznych modeli związków i prognozowaniu jakościowemu. Charakter i układ pracy ma na celu prezentację możliwie szerokiego wachlarza podstawowych metod prognostycznych. Dlatego też prezentowane rozważania teoretyczne poparte zostały odpowiednimi przykładami, które z kolei stanowią wzorzec lub zawierają niezbędne wskazówki do samodzielnego rozwiązywania sugerowanych zadań. W książce dodatkowo zamieszczono arkusze wyników programu STATISTICA, na podstawie których przeprowadzono merytoryczną interpretację przedstawionych przykładów.


Zamów


[Materiały z cyklu prezentacji StatSoft Polska 2007]STATISTICA 8 bliżej Ciebie
Są to materiały z cyklu prezentacji organizowanych przez StatSoft Polska w październiku 2007.
Materiały liczą 92 strony.


Zamów


[Materiały z cyklu prezentacji StatSoft Polska 2007]Zastosowania statystyki i data mining
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w październiku 2007.
Materiały liczą 100 stron.


Zamów


[Statystyka matematyczna w przykładach i zadaniach]Hanna Chudzik, Hanna Kiełczewska, Iwona Mejza
Statystyka matematyczna w przykładach i zadaniach
w podręczniku zaprezentowano podstawowe metody statystyczne wykorzystywane często w praktyce. Kolejne rozdziały pozwalają zrozumieć zasady wnioskowania statystycznego, poznać sposoby wykorzystywania niektórych technik statystycznych oraz formułować poprawne wnioski.
w części praktycznej przedstawiono dwa sposoby uzyskania wyników: sposób samodzielny z użyciem najprostszego kalkulatora oraz drugi z wykorzystaniem programu STATISTICA.


Zamów


[ODKRYWANIE WŁAŚCIWOŚCI SIECI NEURONOWYCH]Ryszard Tadeusiewicz, Tomasz Gąciarz, Barbara Borowik, Bartosz Leper
Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C#
Jest wiele książek, które opisują sieci neuronowe, natomiast ta książka, którą tu przedstawiamy, tym się wyróżnia, że przy jej pomocy czytelnik sam odkrywa właściwości sieci neuronowych. Do tego odkrywania służą programy, jednak żeby się dowiedzieć, jak tych programów używać oraz jak interpretować uzyskiwane wyniki – trzeba przeczytać książkę. Książka jest więc przewodnikiem i doradcą dla wszystkich osób korzystających z udostępnionych programów, a jej dodatkową zaletą jest fakt, że czytać ją może dosłownie każdy, ponieważ przedstawia ona wszystkie fakty za pomocą prostych opisów i inspirujących rysunków – bez użycia ani jednego wzoru matematycznego. Mimo tego ograniczenia (będącego w istocie ułatwieniem) po przeczytaniu książki czytelnik będzie miał niemal kompletny zbiór informacji na temat budowy sieci neuronowych, ich działania oraz metod ich stosowania. Liczne zadania i przykłady do samodzielnego wykonania, zamieszczone także w książce, pozwalają sprawdzić, czy się tę wiedzę naprawdę posiada.


Zamów


[Statystyka]Mieczysław Sobczyk
Statystyka (wyd. V uzupełnione)
w książce przedstawiono deterministyczne i stochastyczne metody opisu i wnioskowania statystycznego, które dotyczą badania struktury, współzależności i dynamiki zjawisk masowych. Zaprezentowano je od podstaw, tak aby czytelnicy zdobyli umiejętność praktycznego ich wykorzystywania do rozwiązywania różnorodnych problemów. Do korzystania z podręcznika wystarczy znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej.


Zamów


[Przystępny kurs statystyki. Tom 3]Andrzej Stanisz
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Komplet tom 1, 2, 3
„Przystępny kurs statystyki” to najpopularniejszy, kompletny podręcznik do statystyki. Czytelnik ma możliwość przejścia kursu statystyki, począwszy od podstawowych technik statystycznych, po bardziej zaawansowane metody: analizy regresji, analizy wariancji, porównania różnych modeli liniowych, analizę założeń oraz zagadnienia wielowymiarowych analiz statystycznych. Kurs zawiera wiele ciekawych przykładów oraz dużą ilość praktycznych wskazówek. Jako narzędzie do przeprowadzania obliczeń statystycznych oraz tworzenia czytelnych wykresów, ułatwiających interpretacje wyników analiz wykorzystano pakiet STATISTICA.

Komplet podręczników dostępny w promocyjnej cenie 209 zł.


Zamów


[Przystępny kurs statystyki. Tom 1]Andrzej Stanisz
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe
Pozycja ta jest kolejnym (już trzecim) wydaniem cieszącej się ogromną popularnością książki, która stanowi udaną próbę połączenia klasycznego wykładu teoretycznych podstaw statystyki z różnymi obszarami jej medycznych zastosowań przy użyciu pakietu STATISTICA. Książka zawiera wiele wykresów oraz obszerne polsko-angielskie zestawienie terminów statystycznych. Polecamy ją nie tylko przedstawicielom nauk medycznych i biologicznych. Korzystać z niej mogą wszyscy pragnący poznać podstawy statystyki oraz praktycznie wykorzystywać doskonały pakiet STATISTICA.


Zamów


[Przystępny kurs statystyki. Tom 2]Andrzej Stanisz
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe
Niniejsza książka jest kontynuacją tomu 1: Statystyki podstawowe, lecz może być czytana niezależnie. Autor książki pragnie przybliżyć Czytelnikom bardziej zaawansowane metody analiz statystycznych. Poświecona jest zagadnieniom analizy regresji, analizy wariancji, zawiera porównania różnych modeli liniowych, analizę założeń i związane z tym problemy. Znajduje się w niej wiele ciekawych przykładów oraz duża ilość praktycznych wskazówek.


Zamów


[Przystępny kurs statystyki. Tom 3]Andrzej Stanisz
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe
Książka jest kontynuacją tomu 1: Statystyki podstawowe i tomu 2: Modele liniowe i nieliniowe, lecz może być czytana niezależnie. Autor stara się, aby Czytelnik zrozumiał idee i formuły występujące w wielowymiarowych analizach statystycznych. Cel ten stara się osiągnąć poprzez dobór odpowiednich i ciekawych przykładów oraz poprzez podanie dużej ilości praktycznych wskazówek.


Zamów


[Materiały z cyklu prezentacji StatSoft Polska 2006]Statystyka i data mining w badaniach naukowych
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w październiku 2006.
Materiały liczą 110 stron.


Zamów


[Materiały z cyklu prezentacji StatSoft Polska 2006]Zastosowania statystyki i data mining
Są to materiały z cyklu prezentacji organizowanych przez StatSoft Polska w październiku 2006.
Materiały liczą 150 stron.


Zamów


[STATISTICS Methods and applications]Thomas Hill, Pawel Lewicki
STATISTICS Methods and applications
Wszechstronny podręcznik statystyki przeznaczony zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych analityków. Książka zawiera pełny, niemal encyklopedyczny przegląd metod statystycznych oraz technik data mining używanych w nauce, przemyśle i biznesie. Książka napisana jest z perspektywy osób, które w praktyce wykorzystują opisywane metody. Elektroniczna wersja podręcznika otrzymała prestiżowe wyróżnienie jedynego internetowego źródła wiedzy na temat statystyki polecanego przez Encyklopedię Britannica.


Zamów


[Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw]Błażej Prusak
Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw
Jest to jedna z obszerniejszych publikacji zawierających fundamentalne treści z zakresu technik stosowanych w analizie zagrożenia przedsiębiorstw upadkiem. (…) Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że chociaż na rynku wydawniczym znajduje się szereg opracowań z tego zakresu, to sposób ujęcia ich w tym opracowaniu jest odmienny od dotychczas publikowanych. Przejrzysty układ treści poszczególnych rozdziałów ułatwia czytelnikowi wyszukiwanie interesujących go problemów.


Zamów


[Statystyka dla przyrodników]Radosław Kala
Statystyka dla przyrodników
Podręcznik przedstawia metody statystyczne stosowane w analizie wyników doświadczeń przyrodniczych. Poza podstawowymi układami doświadczalnymi omówiono tu układy o jednostkach rozszczepionych, a także analizę kowariancji. W wykładzie położono nacisk na wyjaśnienie istoty prezentowanych metod, na sposoby ich praktycznej realizacji oraz na poprawne formułowanie wniosków. Każda z metod ilustrowana jest konkretnym przykładem oraz uzupełniona wskazówkami umożliwiającymi wykonanie obliczeń za pomocą programu STATISTICA.


Zamów


[Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany]Aleksander Zeliaś, Barbara Pawełek, Stanisław Wanat
Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany
Książka ta, ze względu na przystępność i przemyślaną konstrukcję, umożliwia Czytelnikom zdobycie oraz samodzielne doskonalenie umiejętności stosowania metod statystycznych. Zawiera bowiem wiele cennych wskazówek przydatnych w analizowaniu różnych zjawisk społeczno-gospodarczych. Każdy rozdział rozpoczyna się od krótkiego omówienia zagadnień statystyki, a następnie prezentowane są przykłady, które w treści nawiązują do różnorodnych problemów współczesnego świata i Europy (Unii Europejskiej), a także do polskich realiów. Wiele uwagi poświecono interpretacji uzyskanych wyników. Zadania i sprawdziany zostały dobrane tak, aby umożliwić Czytelnikom analizowanie oraz rozwiązywanie problemów o różnym stopniu trudności.


Zamów


[Wprowadzenie do sieci neuronowych]
Przekład i opracowanie pod kierunkiem Ryszarda Tadeusiewicza

Wprowadzenie do sieci neuronowych
Książka ta jest przystępnym wprowadzeniem w świat sieci neuronowych. Od podstaw wyjaśnione zostały najważniejsze pojęcia związane z sieciami neuronowymi, zalety modeli neuronowych oraz problemy które mogą pojawić się podczas ich konstruowania. Przedstawiono tu najważniejsze (stosowane w praktyce) architektury sieci neuronowych oraz sposoby konstruowania różnych modeli (regresyjnych, klasyfikacyjnych, prognostycznych). Znakomity podręcznik dla początkujących oraz osób, które dopiero chciałyby się dowiedzieć co to są sieci neuronowe.
ta książka jest również częścią dokumentacji STATISTICA Neural Networks PL.


Zamów


[Statystyczne Sterowanie Procesami-Doskonalenie Jakości z Pakietem STATISTICA]Tomasz Greber
Statystyczne sterowanie procesami – doskonalenie jakości z pakietem STATISTICA
Podstawowym zadaniem książki jest wprowadzenie czytelnika (i to bardzo łagodnie) w świat statystyki, statystyki w wydaniu bardzo praktycznym. Książka ta napisana została pod kątem wykorzystania zawartych w niej treści przy doskonaleniu jakości. Jednak przedstawione w książce metody mogą być z powodzeniem stosowane także w innych dziedzinach życia.


Zamów


[Statystyka w zarzadzania]pod red. Andrzeja Luszniewicza
Statystyka w zarządzaniu (wydanie II poprawione)
Statystyka w zarządzaniu jest drugim wydaniem (pierwsze w 2003 roku) podręcznika, szczególnie użytecznego nie tylko do studiowania metod statystycznych, ale także do ich aplikacji w praktyce zawodowej.
Zakres tematyczny podręcznika jest zorientowany zarówno na prezentację metod opisowych, jak i metod wnioskowania statystycznego, każdorazowo z pełnym wspomaganiem komputerowym. Metody te prezentowane są w szerokim wyborze, zorientowanym na ich zastosowania do numerycznych oraz graficznych analiz zjawisk ekonomicznych i społecznych. Podstawą są liczne wydruki komputerowe siódmej wersji pakietu STATISTICA PL.


Zamów


[Artifical intelligence applied for forecasting in enterprise decision support]Tadeusz A. Grzeszczyk
Artifical intelligence applied for forecasting in enterprise decision support
Main subject of the present monograph is to determine forecasting methods to be used in enterprise decision support which would be more effective than – being applied now – single neural networks. The author is convinced that there exists some possibility and need for integration of artificial neural networks and rough set method to be used in decision support system in a company. Such a new method is to be based on analysis of quantitative and qualitative factors


StatSoft Polska nie prowadzi sprzedaży tej książki


[Metody oceny projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej]Tadeusz A. Grzeszczyk
Metody oceny projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej
Efektywna absorpcja funduszy UE przez polską gospodarkę i administrację publiczną (rządową i samorządową) jest w dużym stopniu zależna od posiadanej przez decydentów odpowiedniej wiedzy na temat metod oceny projektów dofinansowanych z tych funduszy. Dobra znajomość tych metod – zarówno na wszystkich szczeblach zarządzania funduszami UE w Polsce, jak również przez beneficjentów końcowych – jest niezbędna przy prawidłowym opracowaniu, racjonalnej selekcji zgłaszanych projektów oraz kontroli procesu ich realizacji. Wielu menedżerów nie zdaje sobie z tego sprawy i często nawet nie odczuwa potrzeby uzupełnienia tej wiedzy. Należy zatem im uświadamiać, jak złożony i wieloaspektowy charakter ma problematyka metod oceny projektów z dofinansowaniem UE. Dotyczy to zarówno zmieniających się regulacji i procedur metodycznych, jak również zasad dobrej praktyki zalecanych przez Komisję Europejską.


StatSoft Polska nie prowadzi sprzedaży tej książki


[Doświadczenia trójczynnikowe z krzyżową i zagnieżdżoną strukturą poziomów czynników]Katarzyna Ambroży, Iwona Mejza
Doświadczenia trójczynnikowe z krzyżową i zagnieżdżoną strukturą poziomów czynników
Niniejsza monografia ma na celu przybliżenie metodyki dotyczącej planowania pod względem właściwości statystycznych oraz modelowania i analizowania danych uzyskanych z doświadczeń trójczynnikowych z jednocześnie krzyżową i zagnieżdżoną strukturą poziomów czynników. W prezentowaniu metod uwzględniono dwa układy doświadczalne, zarówno w wersji klasycznej (kompletnej), jak i nieortogonalnej (niekompletnej). Przedstawione zagadnienia zilustrowano praktycznymi przykładami, przy czym w wersji klasycznej układów posłużono się programem STATISTICA PL w wersji 7.1.


StatSoft Polska nie prowadzi sprzedaży tej książki


[Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa]Paweł Dittmann, Ewa Szabela-Pasierbińska, Iwona Dittmann, Aleksandra Szpulak
Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa
w książce przedstawiono szczegółowo metody, które zdaniem autorów mogą znaleźć najszersze zastosowanie w dzisiejszej praktyce gospodarczej, dostarczając niezbędnych informacji na potrzeby decyzji w dziedzinie zarządzania sprzedażą i finansami.


Nakład wyczerpany


[Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych]Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w październiku 2010 r.
Broszura liczy 76 strony.


Nakład wyczerpany


[Statystyka z programem STATISTICA]Rabiej Małgorzata
Statystyka z programem STATISTICA
Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem możliwości środowiska oraz praktyczną nauką sposobów prowadzenia analiz statystycznych, koniecznie sięgnij po książkę „Statystyka z programem STATISTICA„. Z nią poznasz podstawowe pojęcia i metody statystyczne oraz nauczysz się tworzyć i stosować odpowiednie modele. Dowiesz się, jak posługiwać się programem do szybkiego osiągnięcia wyznaczonych celów. Przedstawione tu zagadnienia przygotują Cię do samodzielnego opracowania wyników badań, ich prawidłowej analizy oraz formułowania wniosków.


Nakład wyczerpany


[Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania]Andrzej Luszniewicz
Teresa Słaby
Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania (wydanie III zmienione)
Książka jest nowoczesnym podręcznikiem akademickim, odpowiadającym aktualnie obowiązującemu programowi nauczania statystyki na uczelniach ekonomicznych. W przystępny sposób przedstawiono w niej metody analizy statystycznej: podręcznik łączy wykład teoretycznych podstaw statystyki ogólnej i indukcyjnej z różnymi obszarami jej ekonomicznych zastosowań z użyciem najnowszej, ósmej wersji pakietu komputerowego STATISTICA PL. W książce zamieszczono liczne przykłady, wykresy, testy ćwiczeniowe na końcu każdego rozdziału (oraz aneks z rozwiązanymi przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi).


Nakład wyczerpany


[Prognozowanie w przedsiębiorstwie Metody i ich zastosowanie]Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie
Prognozowanie to przewidywanie przyszłych zdarzeń, którego celem jest zmniejszenie ryzyka w procesie podejmowania decyzji. W książce przedstawiono obecny stan wiedzy na temat konstruowania prognoz. Omówiono ich znaczenie dla zarządzania oraz sam przebieg procesu prognozowania. Spośród wielu znanych metod prognozowania zjawisk gospodarczych zaprezentowano szerzej te, które są najlepiej dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw. W kolejnym wydaniu książki zamieszczono przykłady budowy prognoz z użyciem, coraz bardziej popularnego, pakietu STATISTICA.


Nakład wyczerpany


[Statystyka z pakietem]Paweł Kobus, Robert Pietrzykowski, Wojciech Zieliński
Statystyka z pakietem STATISTICA
Książka ukierunkowana na początkowy kurs statystyki typowy dla uczelni zawodowych. Autorzy prezentują zastosowanie pakietu STATISTICA nie tylko w badaniach naukowych, lecz także w dydaktyce przedmiotów statystycznych. Od podstaw przedstawione są w książce metody weryfikacji hipotez, badania zależności pomiędzy cechami oraz zgodności z określonym rozkładem.


Nakład wyczerpany


[Medycyna i analiza danych]Medycyna i analiza danych
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w październiku 2010 r.
Broszura liczy 116 strony.


Nakład wyczerpany


[Nie samą biostatystyką]Jerzy A. Moczko, Grzegorz H. Bręborowicz
Nie samą biostatystyką…
Książka poświęcona biostatystyce skierowana jest do osób związanych z medycyną (lekarze, farmaceuci, studenci studiów doktoranckich, podyplomowych). Zakres wybranej tematyki jest zgodny z syllabusami prowadzonych przez Autorów wykładów na kierunkach studiów związanych z medycyną i obejmuje materiał wymagany na egzaminie USMLE Step 1. Do zilustrowania wprowadzanych pojęć wykorzystano program STATISTICA.


Nakład wyczerpany


[Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą Przewodnik po metodologii i statystyce. Nie tylko dla psychologów.]Piotr Francuz, Robert Mackiewicz
Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą
Przewodnik po metodologii i statystyce. Nie tylko dla psychologów.

Publikacja ma charakter przewodnika, który przedstawia metodologię i statystykę w sposób atrakcyjny, przystępny, a przede wszystkim zrozumiały dla „humanistycznego umysłu”, choć autorzy zastrzegają iż jest to podręcznik nie tylko dla psychologów. W przystępny sposób opisany został cały proces prowadzenia badań empirycznych – poczynając od tego, skąd się biorą pomysły na eksperymenty, poprzez opis metod badawczych i metod statystycznej analizy danych, a kończąc na zasadach pisania raportu z badań. Wszystkie procedury zostały zaprezentowane w kontekście konkretnych przykładów z badań, każdy wzór i symbol został szczegółowo opisany, a wszystkie najważniejsze terminy statystyczne i związki między nimi szczegółowo wyjaśnione.


Nakład wyczerpany


[Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego]Andrzej Luszniewicz
Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego (wydanie V zmienione)
Kolejne, piąte wydanie znanego podręcznika zawiera popularny wykład metod wnioskowania statystycznego w warunkach niepewności. W przystępny sposób omówiono w nim zagadnienia weryfikacji hipotez statystycznych, ograniczając do niezbędnego minimum rozważania teoretyczne. Autor, aby nie komplikować wykładu, zrezygnował z dowodów matematycznych, kładąc nacisk na charakterystykę metod, podanie warunków ich stosowania i interpretację uzyskanych wyników badania prób losowych. Przedstawione metody zostały zilustrowane licznymi przykładami numerycznymi oraz wydrukami komputerowymi pakietu STATISTICA PL.


Nakład wyczerpany


[Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe]Dorota Witkowska
Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe
To publikacja omawiająca metody ilościowe, w szczególności sztuczne sieci neuronowe, wybrane modele ekonometryczne i statystyczne metody klasyfikacji, wspomagające podejmowanie decyzji w finansach i bankowości. Książka zawiera ogólne wprowadzenie w metodologię. Omówiono w niej też te metody, które zastosowano do rozwiązania niektórych praktycznych zagadnień dotyczących: oceny wiarygodności klientów instytucji kredytowych, klasyfikacji do grup ryzyka kredytowego, prognozowania cen akcji, sygnałów kupna i sprzedaży oraz inflacji.


Nakład wyczerpany


[Materiały z seminariów 2003]Materiały z seminariów StatSoft Polska 2003
Są to materiały z seminariów organizowanych przez StatSoft Polska w październiku 2003 o następującej tematyce:
Analiza satysfakcji i lojalności klientów,
Zastosowania statystyki i data mining w finansach,
Metody statystyki i data mining w badaniach naukowych
Na materiały składają się 3 broszury liczące łącznie ponad 300 stron.


Nakład wyczerpany


[Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA]Stefan Mynarski
Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA
Tematem pracy są proste, a przy tym użyteczne narzędzia oceny rynkowej przedsiębiorstw, którymi są testy statystyczne i miary korelacji. Znajdują one zastosowanie niemal we wszystkich dziedzinach analiz wykorzystujących sondażowe i ankietowe wyniki badań rynku. Książka jest adresowana do studentów uczelni ekonomicznych. Mogą z niej również korzystać pracownicy służb handlowych i marketingowych przedsiębiorstw i instytucji rynkowych oraz pracownicy różnych organizacji i firm, którzy wykorzystują analizy danych rynkowych i marketingowych do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.


Nakład wyczerpany


[Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej]Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w kwietniu 2009 r.
Broszura liczy 104 strony.


Nakład wyczerpany


[Materiały z seminarium StatSoft Polska 2008]Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w październiku 2008r.
Materiały liczą 88 stron.


Nakład wyczerpany


[Materiały z seminarium StatSoft Polska 2008]Praktyczne wykorzystanie analizy danych i data mining
Są to materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska w październiku 2008r.
Materiały liczą 116 stron.


Nakład wyczerpany


[STATISTICA do poduszki]Tomasz Zieliński
Jak pokochać statystykę, czyli STATISTICA do poduszki
Pozycja ta w bardzo przystępny sposób przedstawia podstawowe metody statystyki, sposoby ich wykorzystania oraz pakiet STATISTICA realizujący wszystkie obliczenia oraz pozwalający na graficzną prezentację zarówno danych, jak i wyników. Nie jest to kolejny podręcznik napisany przez statystyków dla statystyków, lecz łagodne wprowadzenie w istotę wnioskowania statystycznego, pozwalające poprawnie stosować je w praktyce. Książkę dobrze się czyta.


Nakład wyczerpany
[Statystyczne analizy]Andrzej Luszniewicz, Teresa Słaby
Statystyczne analizy z użyciem pakietu STATISTICA PL
Poświęcona opisowi i wnioskowaniu statystycznemu seria sześciu sylabusów może być podstawą komputerowych ćwiczeń ze statystyki. Tytuły kolejnych części to:
I. Analiza opisowa rozkładów empirycznych,
II. Rozkłady teoretyczne zmiennych losowych,
III. Estymacja parametrów i weryfikacja hipotez,
IV. Analiza wariancji i regresji,
V. Analiza współzależności zmiennych,
VI. Szeregi czasowe i prognozowanie.
Każdy z sylabusów zawiera opis zakresu analizy, pojęć i danych, algorytmy, wydruki numeryczne i graficzne, skróconą analizę wyników badania oraz zadania testowe z rozwiązaniami.


Nakład wyczerpany


 

[SIX SIGMA. Wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych]Mikel Harry
Richard Schroeder
SIX SIGMA. Wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych
w książce przedstawiono zastosowania strategii Six Sigma w następujących dziedzinach:

  • doskonalenie procesów,
  • doskonalenie jakości produktów i usług,
  • metodologia projektowania,
  • doskonalenie jakości w firmach dostawców.

Autorzy opisują, jak wdrożyć strategię Six Sigma, przedstawiają korzyści, jakie może przynieść firmie lub przedsięwzięciu, i podają przykłady jej zastosowania w znanych firmach. Książka jest praktycznym przewodnikiem, przekładającym teorię na praktykę gospodarczą.


Nakład wyczerpany


[Materiały z seminariów StatSoft Polska 2005]Materiały z seminariów StatSoft Polska 2005
Są to materiały z seminariów organizowanych przez StatSoft Polska w październiku 2005 o następującej tematyce:
Data mining: poznaj siebie i swoich klientów,
Zastosowania analizy danych w przemyśle,
Statystyka i data mining w badaniach naukowych,
Przegląd programów z rodziny STATISTICA
.
Na materiały składają się 4 broszury liczące łącznie ponad 400 stron.


Nakład wyczerpany


[Statystyka dla przyrodników]Materiały z seminariów StatSoft Polska 2004
Są to materiały z seminariów organizowanych przez StatSoft Polska w październiku 2004 o następującej tematyce:
Statystyka i data mining w praktyce, które obejmują zagadnienia CRM, finansów, prognozowania, technologii i zarządzania jakością oraz Statystyka i data mining w badaniach naukowych.
Na materiały składają się 2 broszury liczące łącznie ponad 300 stron.


Nakład wyczerpany


[Materiały seminaryjne - 2002]Materiały z seminariów StatSoft Polska – 2002
Są to materiały z seminariów organizowanych przez StatSoft Polska w październiku 2002 o następującej tematyce:
Data mining – metody i przykłady,
Statystyka dla jakości produktów i usług. Six Sigma i inne strategie,
Metody statystyczne i techniki data mining w badaniach naukowych
Na materiały składają się 3 broszury liczące łącznie ponad 300 stron.


Nakład wyczerpany


[Statystyka w biznesie]Andrzej Luszniewicz
Statystyka w biznesie. Laboratoria komputerowe STATISTICA PL wersja 6
Publikacja obejmuje 6 laboratoriów komputerowych, poświęconych wybranym statystycznym metodom komputerowej analizy zjawisk ekonomicznych. Do każdego laboratorium komputerowego podano liczne przykłady numeryczne analiz zjawisk ekonomicznych, prowadzonych ze wspomaganiem komputera. Na podstawie prezentowanych wydruków pakietu starano się zwrócić uwagę na prawidłowy wybór metod analizy statystycznej, na symulację trudniejszych rachunków wykonywanych przez komputer oraz na sposoby prowadzenia analiz w warunkach niepewności.


Nakład wyczerpanyZasady wysyłki książek

Wysyłka książek odbywa się raz w miesiącu. Do każdego zamówienia poniżej 100 zł doliczane są koszty przygotowania i wysyłki w wysokości 15 zł brutto.
Więcej informacji na temat sposobu zamawiania książek znajdą Państwo pod tematem Zamawianie książek, poniżej.

Zamawianie książek

Większość z polecanych przez nas książek dostępna jest w księgarniach w całym kraju. Można je również otrzymać za zaliczeniem pocztowym po przysłaniu do nas zamówienia listem, e-mailem lub faksem. Zachęcamy do skorzystania z podanych niżej formularzy zamówienia. Prosimy o podanie nazwiska i imienia lub pełnej nazwy instytucji na którą ma zostać wystawiona faktura VAT oraz upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. W przypadku instytucji należy dodatkowo podać numer NIP. W naszej siedzibie NIE prowadzimy sprzedaży książek.

Zamówienie książek STATISTICAZamówienie (dokument Word)